Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Bibliotekos leidiniai Sukurta: 2012 10 17 Atnaujinta: 2018 05 29

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengti ir išleisti leidiniai:


 

Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis
metrastis 

Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios metraštis / parengė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas ; sudaryt. Jurgita Anužienė, Danutė Paulikienė, – Kretinga, 2017 (Kretinga : UAB „Vakarų spaustuvė“). – 54 p. : iliustr., portr.

 

Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis: istorinė-kultūrinė studija  
 jotvingiai zemaitijoje

Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis : istorinė - kultūrinė studija / parengė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas ; sudaryt. Jurgita Anužienė, Danutė Paulikienė ; korektorė Kristina Lenartaitė-Gotaučienė. - Kretinga, 2015 (Kretinga : UAB "Vakarų spaustuvė"). - 45 p. : iliustr., portr.

M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas 2015 m. vykdė projektą „Jotvingiai Žemaitijoje“. Šio projekto ištakos – rajoninio laikraščio „Pajūrio naujienos“ priedo „Vakarų Lietuva“ publikacija apie Darbėnų miestelio gyventoją Leopoldą Edvardą Rimgailą, kuris 2014 m. buvo įšventintas į Jotvingių kryžiaus riterių ordino riterius. Tai paskatino Darbėnų bibliotekos darbuotojas pasidomėti jotvingių genties istorine praeitimi, kuri tyrinėta ir aprašyta rusų, lenkų ir lietuvių istoriniuose šaltiniuose.

Knygoje pateikiamos žinios apie jotvingių genties praeitį, migraciją į Žemaitijos teritoriją, aiškinamasi, kokie ryšiai sieja juos su žemaičiais, apžvelgiami jotvingių palikuonių likimai, Jotvingių riterių ordino įkūrimas, jo tikslai ir veikla. Publikuojami dr. Jūratės Sofijos Laučiūtės, istoriko Juliaus Kanarsko, kalbininkės Dalios Kiseliūnaitės bei prof. Habil. Dr. Audronės Kaukienės ir KU lekt. Dalios Jakulytės parengti pranešimai jotvingių ir žemaičių ryšiams tyrinėti surengtoje konferencijoje „Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir dabartis“. Leidinio sudarytojos Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo darbuotojos Jurgita Anužienė ir Danutė Paulikienė.

Leidinys – tarsi tiltas, jungiantis praeitį su dabartimi, priartinantis prie istorijos ištakų ir parodantis jaunajai kartai, kad istorija yra šalia mūsų. Jis skirtas plačiam įvairaus išsilavino ir skirtingos gyvenimo patirties skaitytoju ratui.

Studijos išleidimą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Kretingos rajono savivaldybė, UAB „Terekas“. Projekto partneriai: Darbėnų bendruomenė, Darbėnų seniūnija, UAB „Sveda“, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija ir Kretingos muziejus.

Parengė Kraštotyros-informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė


Nijolė Rimkienė: biobibliografijos rodyklė (1981–2014)

 nrimkiene

Nijolė Rimkienė : biobibliografijos rodyklė (1981-2014 m.) / Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka ; sudarytojos Laima Jonauskaitė, Birutė Naujokaitienė]. - Vilnius : InSpe ; Kretinga : Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, 2014. - 52 p. : iliustr. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-710-08-0

Leidinys „Nijolė Rimkienė. Biobibliografijos rodyklė (1981–2014 m.)" parengtas poetės, tremtinės, Kretingos rajono Garbės pilietės, ilgametės kultūros darbuotojos, chorvedės Nijolės Rimkienės 80-mečio proga. Ši personalinė bibliografija sudarys puikią galimybę detaliau pažinti Kaimo rašytojų sąjungos narės, Vydmantuose gyvenančios poetės gyvenimą, veiklą ir kūrybą.

Pirmojoje leidinio dalyje pateikiama detali N. Rimkienės biografija. Biografija iliustruota nuotraukomis iš asmeninio N. Rimkienės archyvo, remtasi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vedėjos Romutės Girskienės parengtu kraštotyros darbu „Nijolė Rimkienė. Gyvenimo ir kūrybos kelias" (2012 m.), publikacijomis apie Nijolę Rimkienę periodiniuose bei kituose leidiniuose, naudotasi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos kraštotyros fondu.

Antra leidinio dalis – personalinė N. Rimkienės bibliografija. Ji pradedama N. Rimkienės išleistų knygų sąrašu, po to – pateikiami eilėraščiai, publikuoti periodiniuose leidiniuose, rinkiniuose, išskirti bibliografiniai įrašai apie N. Rimkienės straipsnius. Atskirai pateikiami bibliografiniai įrašai apie dainų tekstus bei garso įrašus, sukurtus N. Rimkienės žodžiais. Pabaigoje, pateikiami įvairių autorių straipsniai apie poetę bei jos kūrybą, kultūrinį darbą.

Leidinyje bibliografiniai įrašai išdėstyti chronologine tvarka. Šios bibliografinės rodyklės chronologinės ribos apima laikotarpį nuo 1981 iki 2014 metų. Publikacijos aprašytos laikantis tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo taisyklių.

Informacija rodyklei buvo renkama iš Lietuvos einamosios valstybinės bibliografijos leidinių „Bibliografijos žinios" (1970-2002 m.); Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos kraštotyros kartotekos; elektroninės duomenų bazės CD „Bibliografinė Lietuvos periodinė spaudos bazė: archyvas 1994-2002"; Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) suvestinio katalogo.

Šaltinis: Laima Jonauskaitė; ir Birutė Naujokaitienė [sudarytojos]. Įvadas. Iš Nijolė Rimkienė : biobibliografijos rodyklė (1981-2014 m.). Vilnius: InSpe; Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, 2014. p. 4–5.


Ėr ėšplauks žuodiu opele…
 opelia Ėr ėšplauks žuodiu opele… : [vaikų kūryba žemaičių tarme] / Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka ; redagavo Sigita Dirmeitienė ; dailininkė: Sigita Bilotė. - Klaipėda : Druka, 2013. - 40 p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-404-157-0

Paskelbus 2013 metus Tarmių metais, Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešoji biblioteka, vykdydama Lietuvos Republikos kultūros ministerijos ir Kretingos rajono savivaldybės finansuotą skaitymo skatinimo projektą, ragino vaikus nepamiršti tėvų, senelių gimtosios šnektos ir paskelbė jaunųjų skaitytojų tarmiškos kūrybos konkursą „Ėr ėšplauks žuodiu opele...“. Projekto tikslas buvo skatinti vaikų skaitymą, kūrybiškumą bei populiarinti žemaičių tarmę. Taip gimė žemaitiška iliustracijų ir pasakų knygelė „Ėr ėšplauks žuodiu opele...“

Vaikų darbai, pretenduojantys į knygelės turinį, buvo vertinami ir atrenkami komisijos dviejose grupėse: 8–10 ir 11–14 metų. Komisiją sudarė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus vedėja Danutė Žiobakienė, Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sigita Dirmeitienė, kuri buvo ir knygelės redaktorė, bei Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė Nijolė Maštarienė.

Į knygelę komisija atrinko 16 iliustracijų ir 19 pasakų. Knygelėje išspausdinti Agnės Dubinskaitės, Austėjos Mikalauskytės, Broniaus Rupšo, Dianos Petrikauskaitės, Erikos Jonušaitės, Gabijos Vaitkutės, Gabrielės Mačernytės, Giedrės Šakalytės, Gintarės Pociūtės, Guodos Šileikaitės, Indrės Anužytės, Ingos Ješmontaitės, Justės Petrauskytės, Kamilės Ronkaitytės, Kamilės Viličkaitės, Martynos Vaičiūtės, Miglės Melnikovos, Rasos Alonderytės, Rasos Žutautaitės, Roko Beniušio, Simo Paulausko, Tomo Vencevičiaus, Ugnės Barasaitės, Ugnės Galdikaitės, Viliaus Daržininko kūriniai.

Knygos „Ėr ėšplauks žuodiu opele...“ išleidimą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Kretingos rajono savivaldybė.

Vyr. bibliotekininkė Jurgita Bružienė


Rimantas Antanas Kviklys: miškininkas, visuomenės veikėjas, publicistas, literatas: personalinė bibliografijos rodyklė (1971-2012 m.)
 kviklio bibliografija Rimantas Antanas Kviklys: miškininkas, visuomenės veikėjas, publicistas, literatas : personalinė bibliografijos rodyklė (1971-2012 m.) / Kretingos rajono savivaldybės  M. Valančiaus viešoji biblioteka ; sudarė Nijolė Raudytė ; bibliografinį sąrašą parengė Laima Jonauskaitė, Lolita Miežienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. - 59 p. : iliustr. - Su aut. autografu ir dedikacija (KVB // 12/1474-4 ; 12/1475-4). - Tiražas 80 egz. - ISBN 978-9955-18-649-6

Spaudos ir knygos kelias Kretingoje
spaudos Spaudos ir knygos kelias Kretingoje / straipsnių autorės Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla ; [Kretinga] : Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010 (Klaipėda : KU l-kla). - 107, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - Virš. aut. nenurodytos. - Leidinys skirtas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 75-mečio jubiliejui. - Bibliogr. sk. gale. - Asmenvardžių r-klė: p. 102-107. - Tiražas 90 egz. - ISBN 978-9955-18-538-3

Šiame leidinyje per istorinius įvykius, faktus ir asmenybes bandoma atskleisti, kaip savitoje Žemaitijos vietovėje – Kretingoje ir jos apylinkėse  buvo kuriama ir puoselėjama spaudos bei knygos kultūra. Norint išsamiai apibūdinti bendrą Kretingos knyginę kultūrą, ją reikia suvokti, pristatyti ir apibūdinti kaip komunikacijos ciklą, einantį nuo autoriaus prie leidėjo, spaustuvininko, tiekėjo, knygų pardavėjo ir pirkėjo, bibliotekos ir skaitytojo.

Pirmojoje šio leidinio dalyje pateikiamos knygnešių, leidėjų, spaustuvių, knygynų, istorijos nuo 1864 m. iki šių dienų. Antrojoje dalyje daugiau dėmesio skiriama Kretingos mieste veikusių ir veikiančių bibliotekų isto­rijai. Detalizuojama pirmosios bibliotekos, kurią Kretingos mieste XVII a. pradžioje įkūrė bernardinų vienuolynas, istorija. Pateikiama Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, kaip šiandien svarbiausio informacijos, švietimo ir kultūros centro rajone, raida nuo jos įsikūrimo XX a. 3-ojo dešimtmečio pabaigoje iki dabar. Leidinyje taip pat pateikiama trumpa tarpukario laikotarpyje Kretingos mieste veikusių įvairių bibliotekų apžvalga.

Istoriografhiai duomenys: Kretingos spaudos ir knygos istoriją tyrinėjo Julius Kanarskas, Vilius Užtupas, Genovaitė Raguotienė, Dalia Gargasaitė, Nijolė Raudytė ir kt. Kretingos Bernardinų vienuolyno bibliotekos istoriją tyrinėjo Levas Vladimirovas, Arvydas Pacevičius, Irena Bružaitė-Gaigalienė, Nijolė Raudytė. Apžvalgą apie tarpukaryje Kretingos mieste veikusias įvairių tipų bibliotekas atliko Lina Buikienė. Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką rašė Klemensas Sinkevičius, Irena Bružaitė-Gaigalienė, Laima Jonauskaitė, Simona Daugintytė, Nijolė Raudytė.

Šaltinis:[Sudarytojos Laima Jonauskaitė, Lina Buikienė, Nijolė Raudytė]. Žodis skaitytojui. Iš Spaudos ir knygos kelias Kretingoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010, p. 4.


Algirdas Antanas Kuklys: bibliografijos rodyklė

kuklys bibliografijos rodykle

Algirdas Antanas Kuklys: bibliografijos rodyklė / Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka ; sudaryt.: Laima Jonauskaitė, Lolita Miežienė. - [Vilnius] : RDI grupė, 2010. - 157, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-609-95053-9-8

Kretingos rajono savaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka šį biobibliografinį leidinį parengė ir išleido Algio Kuklio – Lietuvos rašytojų sąjungos nario, Kretingoje gyvenančio ir kuriančio rašytojo, žurnalisto ir dailininko – 60-ųjų gimimo metinių proga. Leidinyje atskleidžiama rašytojo gyvenimo ir kūrybinė veikla.

Knygoje pateikti rašytojo biografijos bruožai, paties rašytojo autobiografinė apybraiža, svarbesni gyvenimo ir veiklos momentai ir bibliografijos rodyklė, kurią sudaro rašytojo išleistos ir sudarytos knygos, publikacijos periodinėje spaudoje ir rinkiniuose, kūrybos vertimai į užsienio kalbas, straipsnių ir recenzijų sąrašas, pokalbiai, pasisakymai bei publikacijos apie Algį Kuklį ir jo kūrybą.

Visi įrašai išdėstyti chronologine seka, o įvairių autorių publikacijos – abėcėline. Rodyklė apima 1968–2009 m. laikotarpį.

Leidinio sudarytojos – Bibliografijos-informacijos sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė ir kraštotyrininkė vyr. bibliografė Lolita Miežienė. Rodyklės sudarymui buvo naudoti bibliografijos leidiniai ir duomenų bazės: bibliotekos Kraštotyros kartoteka, Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas, Libis suvestinis katalogas, kt. šaltiniai.

Leidinį išleido UAB „RDI grupė“ leidykla.

Parengė Asta Kuktorovienė


Sigutė Tamošaitytė. Laipteliai [Garso įrašas]: albumas: skirta Lietuvos tūkstantantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių sukaktims

tamosaityte laipteliai

Laipteliai [Garso įrašas] : albumas : skirta Lietuvos tūkstantantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 40-ųjų metinių sukaktims / Sigutė Tamošaitytė. - Kretinga, p2009. - 1 garso diskas

2009 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka parengė kultūrinės veiklos projektą mokytojos, dainuojamosios poezijos ir muzikos autorės bei atlikėjos Sigutės Tamošaitytės kompaktinei plokštelei „Laipteliai“ išleisti. Šios kompaktinės plokštelės, skirtos Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių sukaktims paminėti, leidybą iš dalies finansavo Kretingos rajono savivaldybė.

Naujajame, keturis metus brandintame, dainuojamosios poezijos albume „Laipteliai“ sudėta 12 dainų, atspindinčių įvairias žmogaus gyvenimo nuotaikas ir būsenas, – nuo nerūpestingų apmąstymų pereinama prie gilesnių gyvenimo tiesų, lopšinės melodiją keičia tango ritmas, ilgesingai iš praeities iškyla autorės mylimo senelio, šunelio Sprindžio įvaizdžiai. Skirtingų nuotaikų kūriniai sustiprina kompaktinės plokštelės pavadinime užkoduotą laiptų simbolio reikšmę. Anot S. Tamošaitytės, žmogaus gyvenime taip pat daug laiptelių, kuriais kylame ir leidžiamės žemyn.

Albumo turinys: 1.Senelio kalnas. 2. Mėlynas ilgesys. 3. Saulutė. 4. Lopšinė. 5. Kaip lėtai. 6. Žieminis šuns Sprindžio tango. 7. Žila mergaitė. 8. Artėsim šimtmečiais. 9. Lankoje. 10. Laiškai. 11. Žiogų rekviem vasarai. 12. Nuojauta.

Naujojoje kompaktinėje plokštelėje dainų tekstų (išskyrus 9 – J. Degutytės) ir muzikos autorei bei atlikėjai S. Tamošaitytei violončele, dūdelėmis, pianinu, būgneliais pritaria Audronė Žilakauskienė, pianinu (5, 10), akordeonu (6) – Gintaras Pucas, pati autorė skambina gitara ir kanklėmis.

Antrojo S. Tamošaitytės albumo „Laipteliai“ garso režisierius Aurimas Stonys, masteringas Sigitas Stalmokas, dizaineris Alfonsas Lekavičius, fotografė Cynthia Miles.

Per savo 10-ies metų kūrybinį kelią S. Tamošaitytė dar yra išleidusi kasetę „Ne paukštis aš, ne debesis“.

Vyr. bibliotekininkė Lina Buikienė


Atsklandos: Kretingos rajono kultūros paveldas

atsklandos

Atsklandos : Kretingos rajono kultūros paveldas / Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 54 p. – ISBN 978-9955-18-376-1.

„Atsklandos“ – pirmasis Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos parengtas ir išleistas kultūros paveldo leidinys. 2008 m. buvo išleistas pirmasis jo numeris.

„Atsklandas“  planuojama išleisti kasmet, pristatant vis naujus Kretingos kultūros įstaigų parengtus kraštotyros darbus. Žurnalo leidybą rėmė Kretingos rajono savivaldybė.

Leidinyje pateikiami keturi rajono kultūros darbuotojų parengti gausiai iliustruoti straipsniai, kuriuose apžvelgiamos etninės kultūros plėtros gairės ir jų įgyvendinimas, etninės kultūros puoselėjimas, tęstinumas ir sklaida Kretingos rajone bei smulkiosios sakralinės architektūros statinių Kartenos apylinkėse aprašymas ir senųjų antkapinių paminklų Vydmantų ir Kiauleikių kaimo kapinaitėse apžvalga.

Straipsnius leidybai pateikė Kretingos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistė D. Činkienė, Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas Julius Kanarskas, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė ir Kretingos kultūros centro etnokultūros veiklos organizatorė Diana Brazdeikienė.

Žurnalą išleido Klaipėdos universiteto leidykla.

Asta Kuktorovienė


Bibliografijos leidinys „Rašytoja Nelė Mazalaitė: biobibliografijos rodyklė“

mazalaite bibliografija

Rašytoja Nelė Mazalaitė : biobibliografijos rodyklė / Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka ; [sudarytojos Laima Jonauskaitė, Nijolė Raudytė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 32 p. – ISBN 978-9955-18-373-0.

Šios bibliografinės rodyklės chronologinės ribos apima laikotarpį nuo 1929 iki 2008 metų.

Rodyklė skirta literatūros tyrinėtojams ir visiems, kurie domisi rašytojos Nelės Mazalaitės kūrybiniu palikimu.


Bibliografijos leidinys „Rimvydas Pranas Šilbajoris: literatūros tyrinėtojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, Kretingos kraštietis: biobibliografija“

silbajoris bibliografija

Rimvydas Pranas Šilbajoris : literatūros tyrinėtojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, Kretingos kraštietis : biobibliografija / sudarytojos Laima Jonauskaitė, Nijolė Raudytė. –  Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 63, [1] p. – ISBN 978-9955-18-340-2.

Ši biobibliografija skirta literatūros mokslininkui, profesoriui Rimvydui Pranui Šilbajoriui, iškiliam Kretingos rajono žmogui, išgarsinusiam gimtinės vardą toli už jos ribų.

Pirmojoje leidinio dalyje pateikiama detali R. P. Šilbajorio biografija. Antrojoje – skiriamas dėmesys profesoriaus ryšiams su gimtuoju miestu Kretinga: surinkti prisiminimai, nuotraukos bei kita informacija iš buvusių jo klasės draugų, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos kraštotyros fondo archyvų, Kretingos muziejaus fondų.

R. P. Šilbajorio kūrybinis palikimas, kurį padeda atskleisti pateiktas bibliografinis sąrašas, pradedamas nuo jo parašytų ir išleistų knygų, po to pateikiamas redaguotų knygų sąrašas. Po jų eina straipsniai ir recenzijos, publikuotos lietuvių bei užsienio periodinėje spaudoje ir knygose. Sekančioje dalyje pateikiama informacija apie pokalbius ir pasisakymus spaudoje. Atskirame skyrelyje išskiriami publikuoti laiškai. Po jų, yra informacija apie įvairių autorių straipsnius apie Rimvydą Praną Šilbajorį ir jo kūrybą. Paskutinėje dalyje išskirti straipsniai, kuriuose yra aptariamos išleistos knygos. Bibliografijoje informacija pateikiama abėcėlės tvarka. Publikacijos aprašytos remiantis tarptautiniu bibliografinio aprašo standartu.

Informacija bibliografijai buvo renkama iš: Lietuvos einamosios valstybinės bibliografijos leidinių „Bibliografijos žinios“ nuo 1988 iki 2004 metų; elektroninės duomenų bazės CD „Bibliografinė Lietuvos periodinė spaudos bazė: archyvas 1994-2002“; Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) suvestinio katalogo.

Darbą sunkino tai, kad nebuvo išsamaus, vieningo išeivijos bibliografijos sąvado ir reikėjo informaciją rinkti iš atskirų bibliografinių leidinių. Todėl, rengiant bibliografiją, taip pat buvo atrinkta ir panaudota informacija iš šių šaltinių:

Aidai : išeivijos žurnalo (1944-1991) bibliografinė rodyklė / Lietuvos [Respublikos] kultūros m-ja, Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka ; sudarė Birutė Poškutė ; red. Silvija Vėlavičienė. Vilnius,  615, [1] p.

"Akiračių" bibliografija / Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Lietuvių išeivijos institutas; [sudarytojos Irena Poderienė, Eglė Montvilienė, Rima Raišytė]. Vilnius, [2006] (Kaunas: Aušra). 325, [2] p.

Darbai ir dienos, 1930-1999 : t. 1-20 : sisteminė rodyklė / Vytauto Didžiojo universitetas ; [sudarė Leonas Gudaitis ; mokslinis redaktorius Leonas Gudaitis]. - Kaunas, 1999, 24 p.

Darbai ir dienos, 2000-2004 : t. 21-40 : sisteminė rodyklė / [sudarė Leonas Gudaitis]. Kaunas, 2004, 47, [1] p.

Metmenys: kn. 1-65 : išeivijos žurnalo bibliografinė rodyklė / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka; sudarė Irena Adomavičienė ; redagavo Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė. Vilnius, 1996. 119 p.

Metmenys: Nr. 51-71: 1986-1996 : turinys ir pavardžių rodyklė / [turinį sudarė Giedra Subačienė]. [Chicago], 1997. 40 p.

Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija = A bibliography of the Lithuanian press outside Lithuania / Lituanistikos institutas. Bibliografijos skyrius ; [redakcinė kolegija: Povilas Gaučys (sudarytojas)]. Chicago (Ill.), 1977-1984 (Chicago (Ill.) : M. Morkūnas). / 1970-1974 / [redagavo Jonas Dainauskas, Tomas Remeikis]. - 1977. - 300 p.

Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945-2000 = Bibliographie der Druckerzeugnisse litauischer Emigranten, 1945-2000. Vilnius, 2002-. / T. 1 : Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache : sisteminė rodyklė / Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. - 2002 (Vilnius : Spauda). 755 p. / T. 2 : Knygos užsienio kalbomis = Books in foreign languages = Fremdsprachige Bücher ; T. 1. Knygos lietuvių kalba. Papildymai. Taisymai = Vol. 1. Books in Lithuanian. Supplement. Corrections = T. 1. Bücher in litauischer Sprache. Ergänzungen. Berichtigungen / Jolanta Budriūnienė, Silvija Vėlavičienė. - 2005 (Vilnius : Sapnų sala). 355 p.

Rengiant bibliografiją, neišvengta ir ribotumų. Viena tokių spragų yra tai, kad nebuvo galimybės surinkti visos informacijos apie straipsnius, parašytus užsienio kalbomis ir publikuotus užsienio periodinėje spaudoje iki 1988 metų.

Gaila, kad rengiant šią bibliografiją, nepavyko gauti  ir sutikrinti informaciją, su paties R. P. Šilbajorio sudarytu savo publikacijų bibliografiniu leidiniu: Šilbajorio publikacijų sąrašas. [Colambus], 1991. 25 p.

Nežiūrint paminėtų trūkumų, šį leidinuką norime pristatyti literatūros mylėtojams, Kretingos kraštiečiams ir visiems besidomintiems profesoriaus Rimvydo Prano Šilbajorio asmenybe ir kūrybiniu palikimu.

Sudarytojos Laima Jonauskaitė ir Nijolė Raudytė


Bibliografijos leidinys „Bronė Liniauskienė (Rimkevičiūtė) : biobibliografija“

liniauskiene bibliografija

Bronė Liniauskienė (Rimkevičiūtė) : biobibliografija / Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka ; sudaryt. Laima Jonauskaitė, Nijolė Raudytė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – 39 p. – ISBN 978-9955-18-335-8.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka išleido dar vieną bibliografinį leidinį „Bronė Liniauskienė (Rimkevičiūtė): biobibliografija“. Biobibliografija parengta Kretingoje gyvenančios poetės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, ilgametės Pranciškonų gimnazijos mokytojos, Kretingos rajono Garbės pilietės Bronės Liniauskienės jubiliejinio 85-tojo gimtadienio proga, kurį poetė pasitiko dar pavasarį su nauja, šeštąja, poezijos rinktine „Kregždės praauga dangų“. Šią knygą kretingiškiams Bronė Liniauskienė pristatė Kretingai švenčiant gimtadienį, birželio 12 - tąją. Šio susitikimo su autore metu visuomenei buvo pristatytas ir viešosios bibliotekos išleistas bibliografinis leidinys, atspindintis poetės Bronės Liniauskienės (Rimkevičiūtės) gyvenimą ir kūrybos kelią.

Leidinį sudarė ir įžanginį žodį parašė bibliografijos-informacijos sektoriaus vedėja Laima Jonauskaitė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Klaipėdos universiteto dėstytoja Nijolė Raudytė. 90 egzempliorių tiražu išleido Klaipėdos universiteto leidykla. Dailininkas – A. Kliševičius.

Biobibliografijos pirmojoje dalyje pateikiama Birutės Naujokaitienės parengta poetės Bronės Liniauskienės (Rimkevičiūtės) biografija ir pačios poetės "Autobiografija". Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos archyvo bei asmeninio poetės albumo.

Leidinio bibliografinę rodyklę sudaro Bronės Liniauskienės išleistų ir redaguotų knygų, eilėraščių, publikuotų periodiniuose leidiniuose ir rinkiniuose, tekstų, pagal kuriuos sukurtos dainos, bei į užsienio kalbą išverstų eilėraščių,  pokalbių, straipsnių, recenzijų bibliografinių įrašų dalys. Šiose dalyse bibliografiniai įrašai pateikiami chronologine seka. Pabaigoje abėcėlės seka pateikiami įvairių autorių straipsnių bibliografiniai įrašai apie poetę ir jos kūrybą.

Bibliografijai parengti informacija rinkta iš Lietuvos einamosios valstybinės bibliografijos leidinių "Bibliografijos žinios" (1951-2002 m.), bibliotekos kraštotyros kartotekos, elektroninės duomenų bazės CD "Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas 1994-2002", Nacionalinės bibliografijos duomenų banko bei LIBIS suvestinio katalogo.

Leidinys išleistas Kretingos rajono savivaldybės lėšomis.

Besidomintys poetės kūryba šį leidinį ras Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose.

Asta Kuktorovienė


Bibliografijos leidinys „Pranciškus Šernas (1934-2006): biobibliografija“

sernas bibliografija

Pranciškus Šernas (1934-2006) : biobibliografija / sudarytojos Laima Jonauskaitė, Lolita Miežienė, Nijolė Raudytė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 28 p. – ISBN 978-9955-18-247-4

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka parengė ir išleido bibliografinį leidinį „Pranciškus Šernas (1934-2006): biobibliografija“.

Rugsėjo 21 dieną Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekoje, minint rašytojo Pranciškaus Šerno mirties metines, buvo pristatytas bibliografinis leidinys „Pranciškus Šernas (1934-2006): biobibliografija“. Šį leidinį parengė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografės Laima Jonauskaitė, Lolita Miežienė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolė Raudytė, dailininkė Jonita Beniušienė. Viršelio autorius – dailininkas Algis Kliševičius. Knygelę 80 egzempliorių tiražu išspausdino Klaipėdos universiteto leidykla.

Bibliografijos rodyklė pradedama rašytojo P. Šerno biografija. Bibliotekos darbuotojų parengtoje bibliografinėje rodyklėje išsamiai apžvelgiamas rašytojo kūrybos kelias, atskleidžiama P. Šerno grožinės kūrybos ir publicistikos įvairovė: pateikiamas knygų sąrašas, straipsniai ir recenzijos, pokalbiai ir pasisakymai.

Bibliografijos rodyklėje taip pat pateiktas sąrašas publikacijų apie rašytoją ir atskirus jo kūrinius, pasirodžiusius mūsų šalies spaudoje. Šiame leidinyje pateikti 367 bibliografiniai įrašai liudija apie P. Šerno visuomeninio ir literatūrinio gyvenimo aktyvumą. Leidinys iliustruotas asmeninėmis P. Šerno nuotraukomis.

Šį leidinį visi, besidomintys rašytojo kūryba, gali rasti Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose.

Vyr. bibliotekininkė Birutė Naujokaitienė


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes