Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Abėcėlinė rodyklė Sukurta: 2012 10 02 Atnaujinta: 2018 09 20

Pratarmė


ABCDEGIJKLMNOPRSŠTUVZŽ


A

Abelkis Povilasaeronautikos inžinierius
Abrutis Adulfas chemikas, Vilniaus universiteto dėstytojas, mokslo darbuotojas
Adomaitienė-Pelakauskaitė Živilėpedagogė, choreografė
Adomaitis Juozasteisininkas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys
Adomaitis Virginijus – 1997-1998 m. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Adomauskas Leonasparlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Aleksandravičius Juozaskalbininkas, pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius
Ališauskas Antanasfotomenininkas, spaudos darbuotojas
Alminas Adomaskunigas, politinis kalinys
Ambrozaitis Tomas – dirigentas, Kretingos rajono kultūros centro direktorius, kamerinio choro meno vadovas
Andraitis Jurgis (tėvas Pijus Andraitis OFM) – kunigas, pranciškonas, politinis kalinys
Andriekus Kazimieras (tėvas Leonardas Andriekus OFM) – kunigas, pranciškonas, poetas, eseistas, redaktorius, meno kolekcininkas, bažnytinės teisės daktaras (1945 m.)
Andriuškevičius Antanasšaulys, savanoris kūrėjas
Andrijauskas Gintaras – advokatas
Anužis Bernardaspedagogas, Kretingos meno mokyklos direktorius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikėjas, steigiamojo suvažiavimo delegatas, apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu
Anužis Kazimieras – gydytojas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svečias, Kartenos iniciatyvinės grupės veikėjas
Anužis Kazyspedagogas, visuomenės veikėjas, Darbėnų vidurinės mokyklos direktorius
Apulskis (žr. Opulskis, Opalskis) Mikalojus – kunigas, lietuviškos spaudos platintojas
Armaitienė-Gužytė Aušrinė  Socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja
Armalis Adolfas (Adolpas) ekonomistas, visuomenės veikėjas
Armonaitis Jonaskunigas
Atkočiūnas Edmundas – kunigas,aktyvus Kretingos pranciškonų vienuolyno atkūrimo dalyvis, poetas, žurnalistas, pedagogas
Augutis Pranas pedagogas, socialinių mokslų daktaras

Į abėcėlinę rodyklę

B

Babrauskienė Stasė – tautodailininkė
Bagdonas Apolinaras (tėvas Benediktas Bagdonas OFM) – kunigas, pranciškonas, paskutinysis sovietų panaikintos Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas
Bagočius Fortūnatasadvokatas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Bagužas Brunonas (Brunas) kunigas, politinis kalinys
Bakšys Jonas Vytautas – medikas, Kauno medicinos akademijos profesorius
Balcevičius Antanaslietuviškos spaudos platintojas, slaptų mokyklų mokytojas
Balsys Donatasšaulys, kūrėjas savanoris, parlamento gynėjas
Balsys Eduardaskompozitorius, pedagogas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Baltikauskas Aleksandrasmuzikas, vargonininkas, chorvedys, pedagogas
Baltramiejūnas-Gilbonis Albinaspoetas, Rainių kankinys
Baltris Ansas kunigas, sakytojas, visuomenės ir evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas, lietuvybės puoselėtojas Mažojoje Lietuvoje
Baltuonis Steponas – UAB „Kretingos grūdai“ direktorius
Baltuonis Vytautasmuzikas, orkestro vadovas
Baltuonis Vladasūkininkas, visuomenės veikėjas, rajono savivaldybės tarybos narys
Baltuška Feliksas (tėvas Silvestras Baltuška OFM) – kunigas, pranciškonas knygnešys
Banionis Kęstutispoetas
Baranauskas Antanas AlgimantasKretingos miškų urėdijos miškų urėdas, Kretingos rajono Garbės pilietis, apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu
Baras (Baranauskas) Stasys (Baranauskas) dainininkas, visuomenės veikėjas
Barius (Barisas) Pranciškus (tėvas Placidas Barius OFM)– kunigas, pranciškonas, provincijolas
Barkauskas Fabijonas kunigas, pranciškonas, poetas
Barkauskas Egidijus Vytautasmokslininkas, gydytojas angiochirurgas
Barkus Jonasliteratas, vertėjas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės kultūros veikėjas
Bartkevičius Algimantasgydytojas, medicinos mokslų daktaras
Bartkus Gvidonas – filologas
Barzdys Alfonsaskaro lakūnas, Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas
Barzdžiuvienė Virginija – tautodailininkė, keramikė
Baškys Kęstutis - mokslininkas, inžinierius hidrotechnikas
Bauba Kazys pedagogas, žurnalistas
Belickas Saulius (brolis Bernardas Belickas, OFM) pranciškonas, diakonas, poetas
Bendikas Aleksandraspedagogas, knygnešys, lietuviškų kalendorių leidėjas
Bendikas Juozaspedagogas, knygnešys, slaptų lietuviškų mokyklų mokytojas
Bendikas Stanislovas – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas
Benelis Juozaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Bernotas Domas1831 m. sukilimo dalyvis
Bertašius Robertas – savanoris kūrėjas, parlamento gynėjas, atsargos karininkas
Beržanskis (Beržanskas) Juozapas (tėvas Jeronimas Beržanskis OFM) – kunigas, pranciškonas, paskutinysis rusų uždarytos bernardinų (pranciškonų observantų) Lietuvos provincijos Kretingos vienuolyno gvardijonas
Berželionis Algirdasžurnalistas, Kretingos rajono laikraščio "Švyturys" redaktoriaus pavaduotojas, žurnalo "Mūsų girios" redaktorius
Bierontienė-Grigaliūnaitė Danutė – medicinos mokslų daktarė
Bizauskas Antanas (tėvas Pranciškus Bizauskas OFM) – kunigas, pranciškonas, pranciškonų ordino ir bažnyčios veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas, religinių knygų leidėjas
Blagnienė-Leonavičiūtė Danutė – socialinės sferos darbuotoja
Blagnys Eduardaspedagogas
Bliruskis Petraskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Borisevičius Simonas pedagogas, 1831 m. sukilimo dalyvis, kapitonas
Bortkevičius Petraspedagogas, visuomenės veikėjas, antisovietinio pogrindžio dalyvis 1940-1941 m.
Bortkevičiūtė Sofijaslaptos lietuviškos mokyklos mokytoja
Brazaitis Povilasteisininkas, visuomenės veikėjas
Brazauskienė Sigutė – tautodailininkė
Brazauskas Virginijus – amatininkas, keramikas
Brazdauskis Romanas – krepšininkas, Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalininkas
Bražinskas Ignasknygnešys
Bražinskas (Brežinskis) Jonas pedagogas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Bronišas Liucijus (Liucijonas) generolas, švietėjas, mecenatas
Bružas Petras – kunigas, knygnešys
Bucys Petras – daraktorius
Bučkienė Marija – mokytoja, poetė
Bučmys Antanas (tėvas Kornelijus Bučmys OFM) kunigas, pranciškonas, spaudos darbuotojas
Bučmys Jurgisvaistininkas provizorius, savivaldybininkas, šaulys
Būda Vytautas Pranciškuskalbininkas, vertėjas
Būda Vladas – muzikas, chorvedys
Budkus Pranassavivaldybininkas, kraštotyrininkas
Budraitis Tadaskunigas, profesorius, pedagogas, politinis kalinys
Buivydaitė Barboradainininkė
Buivydas Antanas – tautodailininkas, medžio skulptorius
Bumelis Vladas Algirdasbiologas, profesorius, habilituotas daktaras, LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierius, Kretingos rajono garbės pilietis
Buragas Petrassavanoris kūrėjas, atsargos kapitonas, ilgametis Kretingos šaulių rinktinės vadas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, enkavedistų kankinys
Burba Augustinas Virgilijusdailininkas, grafikas
Burba Stanislovasvisuomenės veikėjas, Darbėnų rezistencijos muziejaus įkūrėjas ir vadovas
Burkštaitienė-Dutkevičiūtė Laimaetnomuzikologė
Burneika – kunigas, pranciškonas, 1831 m. sukilimo dalyvis, artileristo padėjėjas
Burneikis Bronislovaskunigas monsinjoras, prelatas, Klaipėdos ir Kretingos bažnyčių statytojas, politinis kalinys
Butė Pranaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Butkevičius Napoleonas (tėvas Antanas Butkevičius OFM) – kunigas, pranciškonas, blaivybės sąjūdžio kūrėjas ir vadovas, Šv. Vincento Pauliečio draugijos Kretingos skyriaus įkūrėjas
Butkevičius Bonaventūrakunigas, Seinų vyskupijos prelatas
Butkus (Butkevičius) Juozas (tėvas Kęstutis Marija Butkevičius OFM) – kunigas, pranciškonas, spaudos bendradarbis
Butkus Juozas (Butkų Juzė) poetas, pedagogas, knygų leidėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas
Butkus Vaidutis – pedagogas, Salantų vidurinės mokyklos direktorius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svečias, Salantų iniciatyvinės grupės dalyvis
Butkutė Renata – mokslininkė, puslaidininkių fizikos instituto darbuotoja

Į abėcėlinę rodyklę

C, Č

Chodkevičienė-Mieleckaitė Sofija (Chodkiewiczowa Mielecka Zofia)– Kretingos pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios fundatorė
Chodkevičius (Katkevičius, Katkus) Jonas Karolis LDK valstybės ir karo veikėjas, bažnyčios, vienuolyno, miesto ir mokyklos įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Čejauskaitė Genovaitėtautodailininkė, tapytoja
Čepronas Kazimieras knygnešys
Čepulevičius Gražvydasmenininkas, literatas
Čepulis Pranciškus (tėvas Kazimieras Čepulis) – kunigas, pranciškonas, pranciškonų ordino, bažnyčios ir visuomenės veikėjas, pirmojo Kretingos apskrityje savanorių kūrėjų būrio organizatorius
Čerskis Stanislovas (Czerski Stanisław) kunigas kanauninkas, mokytojas, dailininkas grafikas, pirmųjų Lietuvos žemėlapių su lietuviškais užrašais autorius, vertėjas
Čėsna Algirdas Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius, Vyskupo M. Valančiaus draugijos pirmininkas
Čičinskas Jonas karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės

Į abėcėlinę rodyklę

D

Dambrauskas Tomas –  tarnautojas savivaldybibninkas , visuomenės veikėjas, 1934-1940 m. kadencijos Kretingos burmistras
Dariūtė-Maštarienė Nijolėgydytoja, tapytoja, visuomenės veikėja
Daugėlienė Vilhelmina gydytoja, terapeutė
Daugintis Petras – kunigas, jėzuitas
Daugintis Rimantasskulptorius
Daugintytė Zita – dailininkė, tapytoja
Daugnora Laurencijus (tėvas Pranciškus Daugnora OFM) – kunigas, pranciškonas
Daugnoraitė-Vičiulienė Agotapoetė
Daujotas Marijonasmiškininkas, pedagogas, mokslininkas, pajūrio kopų apželdintojas, Kretingos miškų urėdas (1930-1940 m.)
Daukantas Simonasistorikas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas
Daukantas PranasŽemaičių apygardos partizanų ryšininkas, politinis kalinys
Dibisteris Antanas
pedagogas, šaulys, atsargos karininkas, visuomenės veikėjas, Rainių kankinys
Dirma Adomas (Dyrma Adam)– Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir statytojas
Dirmeitis Antanasvisuomenės veikėjas, tarnautojas savivaldybininkas, Kretingos burmistro padėjėjas, tremtinys
Dirmeitis Antanasvisuomenės veikėjas, tarnautojas, tremtinys
Dirmeitis Antanas knygnešys
Dirvelė Antanas (tėvas Augustinas Dirvelė OFM) – kunigas, pranciškonas, provincijolas, bažnyčios veikėjas, švietėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis, politinis kalinys
Dogelis Povilas – kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius 
Domantas-Sakalauskas A. (tikr. Domininkas Sakalauskas) –
dramaturgas, vertėjas
Domarkas Jonas – kompozitorius, Klaipėdos universiteto docentas
Domarkas Virginijus2000-2006 m. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Domarkas Vladislavas (Vladas)valstybės veikėjas, akademikas, Kauno technologijos universiteto profesorius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Donėlaitė (Donilaitė) Uršulė knygnešė, lietuvybės skleidėja
Dragūnas Petrasmuzikas, chorvedys
Drobenka Aleksiejuspedagogas, Kretingos pradinės mokyklos mokytojas
Drulys Danius – skulptorius, juvelyras, metalo plastikos meistras
Drungilas Adolfas – radijo žurnalistas
Drungilas Antanasliaudies menininkas, tapytojas
Drungilas Antanasšaulys, parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Drungilienė Marijaslaptos lietuviškos mokyklos mokytoja
Dutkevičius Vladaschorvedys, vargonininkas, mokytojas, švietėjas, knygnešys
Dunauskaitė Danutėpedagogė, poetė, žurnalistė
Džervienė Teklėpoetė, prozininkė

Į abėcėlinę rodyklę

E, Ę, Ė, F

Eidenas Jonas - pedagogas
Einars (Surblys) Žydrūnas menininkas, juvelyras, gintaro apdirbimo meistras, originalių vienetinių juvelyrinių dirbinių meistras
Einikis Adomas - liaudies meistras, dievdirbys
Einikis Gintaras – krepšininkas, Barselonos, Atlantos ir Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalininkas, Europos čempionato sidabro medalininkas, LDK Gedimino 3-ojo ir 4-ojo laipsnio ordinų kavalierius
Einikis Valerijonas – šaulys, parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Einikis Vladas – šaulys, parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Eitavičius Jonasvienas pirmųjų tarpukario Kretingos verslininkų, pramonininkas
Eitutavičius (Eitutis) Kazimieras kunigas, knygnešys
Elijošaitienė Adolfina Nijolėgydytoja, Kretingos rajono Garbės pilietė
Empacheris Edvardasverslininkas, prekybininkas, pirmojo lietuviško vaidinimo Palangoje dalyvis

Į abėcėlinę rodyklę

G

Gadeikis Bronius – muzikas, chorvedys
Gadeikis Petras partizanas, LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tauragio (Salantų) kuopos vadas
Gagilas Kostaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Gaigalaitė Petronėlė knygnešė
Gaigalaitis Viliusmokslininkas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas
Gaigalas Vytautas – rašytojas, išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas
Gailius Viktoras dailininkas-keramikas, pirmasis profesionalus žiedėjas Kretingoje, pedagogas
Gailiušis Steponas (tėvas Jurgis Gailiušis OFM) – kunigas, pranciškonas, leidėjas
Gaiževskis Motiejus (Gayžewski Mathias) – Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir statytojas
Galdikaitė Daiva – interjero dailininkė, pedagogė
Galdikaitė Ona (sesuo Marija Augustina Galdikaitė OSFr) – pranciškonių vienuolyno Padvariuose steigėja, poetė
Galdikas Adomastapytojas, grafikas, scenografas
Galdikas Arvaidasfizikas, habilituotas daktaras, Kauno technologinio universiteto Fizikos katedros docentas
Galdikas Augustinasvisuomenės veikėjas, Sibiro tremtinys
Galdikas Jurgiskunigas, prelatas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras, Šventosios bažnytėlės statytojas, apdovanotas Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi
Galdikas ValentinasNepriklausomos Lietuvos kariuomenės savanoris, teisėjas, Šventosios bažnytėlės statytojas
Gapanavičius Aleksaskultūros veikėjas, kolekcininkas, kraštotyrininkas
Gaudutis Augustinas visuomenės veikėjas, savivaldybininkas, šaulys, Rainių kankinys
Gavenisvalstietis, pirmojo 1831 m. sukilėlių būrio Kretingoje organizatorius
Gečienė-Masionytė Teresėpedagogė, išeivijos lietuvių visuomenės veikėja
Gedgaudas Eugenijusgydytojas radiologas
Gedgaudas Juozas – pedagogas
Gedgaudas (Giedgaudas) Petras (tėvas Pranciškus Gedgaudas (Giedgaudas)) – kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos išeivijoje leidėjas
Gedgaudas Valdas – kunigas, teologijos mokslų daktaras, Klaipėdos dekanato dekanas
Gedminas Nerijus – režisierius, teatro pedagogas, aktorius
Gelžinis (Geležinis) Ignas tarnautojas, visuomenės veikėjas, Rainių kankinys
Gelžinius Adomaskunigas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas
Genzelis Bronislovasfilosofas, profesorius, SSRS Aukščiausiosios tarybos delegatas nuo Kretingos rajono
Gerikas Vytautas – inžinierius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svečias, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas
Gidžiūnas Vincas (tėvas Viktoras Gidžiūnas OFM) – kunigas, pranciškonas, istorikas, monografijos „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ autorius
Giedraitis Vladasmuzikas, pedagogas, knygyno „Knygnešys“ savininkas
Giedrimas Edmundas architektas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dalyvis, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas
Giedrimienė Vidapedagogė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiaus kavalierė
Gintila Jonas Krizostomaskunigas, bibliofilas, teologijos mokslų daktaras
Girdvainis Gediminas – teatro ir kino aktorius, Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiaus kavalierius
Gliožeris Kazysliaudies meistras
Gniedojus Nikolajus - kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Godunavičienė-Giedraitė Jadvygažurnalistė, poetė
Goštautas Vaclovassavanoris kūrėjas, karininkas, valstybės tarnautojas, išeivijos visuomenės veikėjas
Grabys Algis – UAB “Kretingos žvėrininkystės ūkis” direktorius
Grabys Domas (Domininkas)  – savanoris kūrėjas, karo inžinierius, pulkininkas, politinis kankinys
Grabys Jonassavanoris kūrėjas, kunigas
Grabytė Jūratė – žurnalistė, redaktorė
Grakauskas Eimantasteisininkas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991-03-11 akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras
Grauslys Steponas (tėvas Bernardinas Grauslys OFM) – kunigas, pranciškonas
Gražulienė-Beleškaitė Nijolė – spaudos redaktorė, vertėja, rašytoja
Gricevičius Juozapaskunigas, 1831 m. sukilimo dalyvis
Grigaitienė Laimutė Kristinatautodailininkė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Grišmanauskas Juozasrezistencijos judėjimo dalyvis, jūrininkas
Grižas KazysLietuvos kariuomenės kūrėjas–savanoris, šaulys, Kretingos policijos nuovados viršininkas
Grondskis (Grondzkis) Andriejus (Grądzki Andrej)– kunigas, pranciškonas, žymus pamokslininkas, skotistas observantas
Grosas Simonaskunigas, pranciškonas, pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius
Grudzinskas Vladislovas (Vladas)vaistininkas provizorius, visuomenės veikėjas, pirmasis Kretingos šaulys, spaudos bendradarbis, LDK Gedimino ordino kavalierius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Grumadas Arūnas – Gamtos mokslų daktaras, fizikas
Gudas Jurgis knygnešys, visuomenės veikėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Gudavičius Juozaskompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, kapelmeisteris
Gudavičius Kostas – kapitonas skautas
Gugys (Gugis) Pranciškus Petras  kunigas, publicistas, spaudos darbuotojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Gužas Alfredas Petrasdailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys

Į abėcėlinę rodyklę

H

Haidukas Liudvikasgrafų Tiškevičių daržininkas, Kretingos dvaro parko kūrėjas

Į abėcėlinę rodyklę

I, Į, Y

Inzelis Vilius Otonaspramoninkas, vienas iš pirmosios Kretingos prekybos ir pramonės bendrovės „Minija“ kūrėjų
Irnastaitė Janina publicistė, literatė

Į abėcėlinę rodyklę

J

Jablonskienė Regina audėja, mezgėja, nėrėja
Jablonskis Algimantas mokslininkas, ekonomistas, visuomenės veikėjas
Jablonskis Ignas inžinierius, kraštotyrininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Jagutis Kostastarpukario Kretingos fotografas
Jakaitis Kleopas kunigas, monsinjoras
Jakinevičius Rimantas – inžinierius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo delegatas, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas
Janikavičius (Jonikas) Antanaskunigas, vertėjas
Jankauskaitė Barboraliaudies tapytoja
Jankauskienė Stanislavatautodailininkė
Jankus (Jankauskas) Lionginas kunigas, visuomenės veikėjas
Janušaitis Petras (tėvas Aloyzas Jonušaitis OFM) – kunigas, pranciškonas, politinis kalinys, visuomenės veikėjas
Janušienė-Buivydienė Sofija
visuomenės veikėja, progimnazijos organizacinio komiteto narė, knygų platintoja
Janušis Feliksasgydytojas, varpininkas, literatas, vertėjas, visuomenės veikėjas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, Kretingos rajono Garbės pilietis, Kretingos ligoninės steigėjas
Janušytė Liūnė (Liucija) rašytoja, feljetonistė, vertėja, Kretingos rajono Garbės pilietė
Januška Jonas agronomas, kolekcininkas
Januškis Jonasžurnalistas, trečiojo Seimo narys
Jarašiūnas Emanuelis – mechanikos inžinierius
Jarašūnienė DaliaKlaipėdos jūrininkų ligoninės I kardiologijos skyriaus vedėja, Lietuvos širdies asociacijos narė
Jašinskas Pranas - knygnešys
Jazdauskis Juozas1831 m. sukilimo dalyvis
Jocas Stanislovas (tėvas Leonas Jocas OFM) – kunigas, visuomenės veikėjas
Jokšas Mykolasžurnalistas
Jokūbauskas (Jakubauskas) Juozassiuvėjas, knygnešys
Jonauskas Antanas Lietuvos partizanas, Vietinės rinktinės narys, Buganto kuopos partizanas, Kardo rinktinės vadas
Jonauskienė Adelė – pedagogė, Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktorė
Jonikavičius Antanaskunigas, vertėjas į žemaičių kalbą
Jonkus Antanas – sociologijos mokslų daktaras
Jonušas Broniuskapelmeisteris, dirigentas, kompozitorius, Kretingos šaulių rinktinės orkestro vadovas
Jonušas Stasysilgametis Kretingos spaustuvininkas
Joselevičius (Juzelevičius) Berekas karvedys, 1794 m. T. Kosciuškos sukilimo dalyvis, Abiejų Tautų Respublikos laisvės kovotojas, Napoleono armijos karininkas
Jozefis Karlas Frydrichas Vilhelmas (Jozephi Karl Friedrich Wilhelm) – kunigas, Kretingos evangelikų liuteronų bendruomenės istorikas
Jucys Adolfasprofesorius, fizikas teoretikas
Jucys Juozas Kadagio (Buganto) būrio partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo viršininko adjutantas, rinktinės vadas
Jukonienė Petronėlė – poetė
Jundulas Jonaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Juodikis Stasyspedagogas, visuomenės veikėjas
Juodvalkis Petraskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Juozapaitis Vincas (tėvas Juvenalis Juozapaitis OFM) – kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos platintojas
Juras Pranciškus Mykolasišeivijos kunigas, pranciškonų gimnazijos rėmėjas ir spaustuvės steigėjas
Jurčys Sigitas (tėvas Benediktas Jurčys OFM) – kunigas, pranciškonas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius
Jurevičius Vladimiraspirmasis Kretingos stačiatikių parapijos šventikas, kunigaikščio Vladimiro cerkvės statytojas
Jurgutis Jonaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Jurgutis Romualdasmedikas, biomedicinos mokslų daktaras
Jurgutis StasysLietuvos karinis veikėjas, pulkininkas
Jurgutis Vladaskunigas, profesorius
Jurkus Pranasteisininkas, ekonomistas
Juška Jonasžurnalistas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas

Į abėcėlinę rodyklę

K

Kakta Zigmas – išgelbėjęs tris skendusius vaikus, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus kavalierius
Kalenda Petrasliaudies menininkas, medžio drožėjas, skulptorius
Kalnius Alfonsas lietuvių kalbininkas, tekstologas
Kalpokas Petrasdailininkas, nutapęs triptiką-pano Lietuvos banko Kretingos skyriaus pastato operacijų salei
Kalvaitytė-Karvelienė Paulina – gydytoja rentgenologė
Kanapkienė Vidakultūros darbuotoja, muziejininkė, Kretingos muziejaus direktorė, LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierė
Kanarskas Juliusistorikas, archeologas, muziejininkas
Kapelioraitė Valentina biomedicinos mokslų daktarė
Karaliūnienė-Sausaitytė Valdonijapedagogė, tautodailininkė, lėlininkė
Kardūnaitė Barboraslaptos lietuviškos mokyklos mokytoja
Karlinskas Dovydasgydytojas, pedagogas, sušaudytas 1941 m. žydų kapinėse
Karnauskaitė-Mažeikienė Elenapoetė, pedagogė
Kasakauskas (Kasakauskis) Kalikstas kunigas, kalbininkas, vertėjas, religinis rašytojas
Kasperaitienė Sofija – Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones, apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, suteiktas  Pasaulio Tautų Teisuolio vardas
Kasperaitis Pranas – Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones, apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, suteiktas  Pasaulio Tautų Teisuolio
Kasperavičius Julijonas Ipolitaskunigas, knygnešys, publicistas, religinių raštų rengėjas
Kasputis Mykolasvalstiečių pasipriešinimo valdžiai vadovas, ištremtas į Tomsko guberniją
Kašelionienė-Vaičiulėnaitė Nijolė Leonorahumanitarinių mokslų daktarė, pedagoginio universiteto visuotinės literatūros katedros vedėja, krepšinio sporto meistrė
Katauskas Savinijus – teisininkas, Kretingos apylinkės teismo teisėjas
Katkus Juozapas Algirdastechnikos mokslų daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, tremtinys
Katkutė Daiva pedagogė, poetė, prozininkė
Kaukėnienė Leokadijatautodailininkė
Kaunienė (Galdikaitė) Monika pedagogė, švietėja
Kazakevičius Romanasprozininkas
Kazlauskas Kazimieras kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys
Kazragis Algirdasliteratas, poetas, spaudos darbuotojas
Keblys Antanas – dainininkas, chorvedys, išeivijos kultūros veikėjas
Kecorius Algirdas Romualdas pedagogas, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas
Kėkštas (Kekšas, Kiekšė) Juozas – Lietuvos partizanas, Klevo kuopos narys, Kardo rinktinės štabo organizacinio skyriaus viršininkas, štabo stovyklos komendantas, rinktinės vadas
Kelkis Jonas Ferdinandas (Kelch Johann Ferdinand) mokytojas, poetas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų, laikraštininkas, vertėjas, religinių raštų rengėjas
Kentra Jonasnotaras, 1941 m. Sibiro kankinys
Keraminienė-Mikaitė Ona – išeivijos tautodailininkė
Kerpė Petrasteisininkas, dėstytojas, Kretingos apskrities viršininkas
Kerpytė Aldonakultūros darbuotoja, bibliotekininkė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė, apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu
Kiauleikis Jonasgydytojas, terapeutas
Kiauleikis Valentinasmatematikas, mokslininkas, Kauno technologijos universiteto dėstytojas
Kietelis – karo inžinierius, Vilniaus gatvės ir tilto per Pastauninką statytojas
Kirlys Jonaspedagogas, kolekcininkas
Kirtiklis Andriuspoetas, prozininkas
Kiškys Pranas – tautodailininkas, skulptorius
Klanius-Klanevičius Antanasliaudies menininkas, kalvis, medžio skulptorius
Klinčius Adomas – pedagogas
Klokas Stepaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Klovas Arvydas – tautodailininkas, medžio skulptorius
Klukas Kazyskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Kniūkšta Antanaskultūros darbuotojas, knygų leidėjas
Kniūkšta Jonasliaudies skulptorius
Kniūkšta Pranaslituanistas kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
Kniūkštaitė Elenatautodailininkė, tapytoja
Kniūkštienė Teresėdaraktorė
Kniupšta Stasys karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Kojelis Juozaspedagogas, klasikinis filologas, žurnalistas, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, ilgametis JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius
Končius Ignasprofesorius, matematikas, visuomenės veikėjas, žemaičių etnokultūros tyrinėtojas, vienas iš Kretingos muziejaus įkūrėjų
Končius Petraskredito organizacijų, Lietuvos ūkio banko Kretingos, Klaipėdos ir Vilniaus skyrių kūrėjas ir vadovas
Končius Pranassavanoris kūrėjas, rezistencinio judėjimo dalyvis, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiaus kavalierius
Kontrimas Adolfassavanoris kūrėjas, šaulys, Vietinės rinktinės karys, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis
Kontrimas Kazimierasatsargos karininkas, rezistencinio judėjimo Kretingos apskrityje organizatorius ir vadovas
Kopustinskas Povilas ekonomistas, publicistas, pedagogas, bankininkas, Lietuvos banko Kretingos skyriaus pastato statytojas
Kožukauskas (Kažukauskas) Petras (tėvas Rokas Kažukauskas OFM) – kunigas, pranciškonas, pedagogas
Krapikas Gintaras – krepšininkas, Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas ir trenerio asistentas, LDK Gedimino 4-ojo laipsnio ordino ir ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didžiojo kryžiaus kavalierius
Krasauskaitė-Kumeliauskienė Janina – dailininkė
Kreivienė Juzefa - knygnešė, ištremta į Gardino Guberniją
Kreivys Pranasknygnešys, teismo tarnautojas, ištremtas į Gardino guberniją
Krikščiūnienė Aleksandragydytoja pediatrė
Krikščiūnienė-Petrauskaitė Onapedagogė, visuomenės veikėja, spaudos bendradarbė
Kripkauskienė-Jurčiūtė Monika – išeivijos dainininkė
Kruševičiūtė Aldona – pedagogė, lituanistė, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo delegatė, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėja
Kubilius Valerijonas – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo svečias, Kretingos rajono savivaldybės meras, LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius
Kudarauskaitė Marija Meilėpoetė, aktorė, pedagogė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Kudirkienė Aurelija – dailininkė dizainerė
Kudžma Justinas – jūrų kapitonas
Kuklys Algirdas Antanas (Kuklys Algis) – prozininkas, pedagogas
Kulys Juozasakademikas, biochemikas
Kulnytė Birutė muziejininkė, kultūros istorikė
Kundrotas Pranastautodailininkas, medžio drožėjas
Kungys Astijus (brolis kunigas Astijus Kungys OFM) – kunigas, pranciškonas, bažnyčios veikėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Kuokštys Kazyskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Kuprys Jonas knygnešys
Kuprys-Kuprevičius Konstantinaskunigas, kolekcininkas
Kuršaitis Aleksandras Teodoraslituanistas, etnografas, žodynininkas, leidėjas
Kusas Vytautas – poetas, dailininkas
Kvaraciejienė-Valaitytė Regina – žurnalistė
Kvasas Adomasliaudies menininkas
Kviklys Rimantas Antanas – miškininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis, Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu

Į abėcėlinę rodyklę

L

Laniauskienė-Miltenytė Janina – žurnalistė, poetė
Lapinskas Antanas – lakūnas
Lapinskas Evaldasagronomas sodininkas
Lašas Boleslovaskunigas, politinis kalinys
Laucevičius Antanasteisininkas
Laučienė Petronėlė pedagogė
Laučiūtė Jūratė Sofija – kalbininkė, baltistė, humanitarinių mokslų daktarė
Lazdauskas Antanas vargonininkas, daraktorius
Lazdynas Gintarasliteratūros tyrinėtojas
Lenkauskis (Lenkauskas) Edvardas valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas, žurnalistas, savanoris kūrėjas, tremtinys
Lenkimas Pranas – liaudies menininkas, tapytojas
Lelis (Lelys, Lialis, Lialys) Felicijonas kunigas, knygnešys, spaudos darbuotojas, redaktorius, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis, slaptų lietuviškų mokyklų kūrėjas
Liauba Jonas (tėvas Juvenalis Liauba OFM) – kunigas, pranciškonas
Liauda-Liaudinskas Jokūbaspoetas, tremtinys
Liaudanskas Liudas – kraštotyrininkas, kolekcininkas
Liaudonskis (Liaudanskis) Valerijonas savanoris kūrėjas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas
Lingys Viktoraspedagogas, pirmasis Kretingos muziejaus vedėjas
Liniauskas Jonas – poetas
Liniauskienė-Rimkevičiūtė Bronėpedagogė, poetė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Linkevičius Izidoriuskunigas
Litvinas Dominykas – pirmasis Kretingos telegrafininkas ir geležinkelio stoties viršininkas
Liutikas Vytautasprofesorius, mokslininkas, pedagogas, matematikas, fizikas, visuomenės ir politikos veikėjas
Lubys Antanas – ūkininkas, bitininkas, liaudies meistras (medžio tekintojas)
Lukauskas Feliksas
pedagogas, tautodailininkas, skulptorius
Lukauskas Juozastautodailininkas, skulptorius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Lukoševičius Tadas (Lukoszewicz Tadeusz) – kunigas, 1831m. sukilėlių kariuomenės kapelionas
Lūža Juozasagronomas, išeivijos spaudos darbuotojas
Lūža Vytautas – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas

Į abėcėlinę rodyklę

M

Macelis Jurgispedagogas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Macienė-Bučmytė Konstancijakultūros darbuotoja, Kretingos kultūros rūmų direktorė
Macijauskas Jonasmuzikantas, kolekcininkas
Maciūtė Reginadainininkė (sopranas), nusipelniusi artistė, Kretingos rajono Garbės pilietė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, Muzikos akademijos docentė, DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierė
Mačernis Bronislovassunkiaatletis, tarptautinės klasės sporto meistras, rovimo pasaulio rekordininkas
Mačernius AlfonsasLietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo sekretorius, socialinių mokslų daktaras, docentas
Maksvytis Antanasprovizorius, Grūšlaukės vaistinės įkūrėjas
Maksvytis Juozas – Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas
Maksvytis Juozas – UAB “Terekas” prezidentas
Maksvytis Juozapas – pedagogas, poetas
Maksvytis Kazys Krepšinio treneris, Kretingos rajono Garbės pilietis
Maliauskaitė Ona knygnešė
Maliauskas (Maliauskis) Antanas kunigas, dėstytojas, sociologas, filosofas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys
Mališevskis Jonas (Maliszewski Joannes)– Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir statytojas
Markauskas Antanaspedagogas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Martinaitienė-Jockutė Zina – dailininkė
Martinkienė Joana – liaudies menininkė
Martinkus Kazimieras – LLA partizanas, vienas iš Kardo rinktinės įkūrėjų, nuo 1949 m. – rinktinės štabo viršininkas
Martišius Antanassavanoris kūrėjas, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, visuomenės veikėjas
Martušis Stanislovas (tėvas Liucijus Martušis OFM) – kunigas, pranciškonas, Sibiro kankinys
Masalskis Ignotas Jokūbas (Massalski Ignacy Jakob)– kunigaikštis, Vilniaus vyskupas, Kretingos savininkas, pirmosios vidurinės mokyklos įkūrėjas, mūrinės statybos mieste pradininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Masalskis Kazimieras Adrijanas
(Massalski Kazimierz Adryan)–
LDK pataurininkas, Kretingos savininkas
Masalskis Mykolas Juozapas
LDK lauko etmonas, Vilniaus kaštelionas, Kretingos grafystės grafas
Masionis Antanaspedagogas, 1933-1940 m. Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojas, direktorius
Mašekas Jozefas Eduardas (Mašek Josef Eduard) – muzikas, pedagogas
Maštaras Adolfas – gydytojas chirurgas, Kretingos rajono centrinės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas, pedagogas, Kauno medicinos instituto fakultetinės ir hospitalinės katedros dėstytojas
Maštaras Skirmantas – miškininkas, Kretingos miškų urėdijos Kūlupėnų girininkijos girininkas, Stepono Dariaus anūkas
Matkevičius Vilmantas – krepšininkas
Matulevičius Juozas – verslininkas, alaus daryklos HBH „Juozo alus“ steigėjas
Matulionis Vilius – medikas, Kretingos ligoninės vyr. gydytojas
Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė Nelėprozininkė, spaudos bendradarbė
Mažeika Juozas – pedagogas, kūno kultūros dėstytojas, visuomenės veikėjas, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Mažeika Petras JonasLietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikėjas, 1995 m. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolantaliteratė
Mažeikienė Stanislava – motina, pagimdžiusi, šeimoje išauginusi ir dorai išauklėjusi 7 vaikus, apdovanota ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu
Mažonas Pranaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Medaljė Joselis (Medalje Josel) – medikas, gydytojas
Mekuškaitė Elena daraktorė, knygnešė, lietuviško sceninio šokio pradininkė
Meškys Jurgis – technikos mokslų daktaras
Mickevičius Juozaspedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Mickevičius Telesforas kunigas, knygnešių rėmėjas
Miežis Andrius – dailininkas
Mikalauskas Ignas (tėvas Barnabas Mikalauskas OFM) – kunigas, pranciškonas
Mikienė-Miliūtė Birutapedagogė, visuomenės veikėja, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė
Miklovas Ignasparlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Miklovas Juozasgeologas, biochemikas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Miknius Stasysagronomas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Mikutis Justinasmąstytojas
Miliūtė Rita – žurnalistė
Milkus Antanasmiškininkas, ilgametis Kretingos miškų urėdijos vadovas, visuomenės veikėjas
Misevičius Vincentaspedagogas
Misevičius Vytautas Albertasprozininkas
Mizeras Vytautas pedagogas, prozininkas
Mockūnienė Bronė – dailininkė tapytoja
Mockus Mateušas – parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Moncevičius Vytautas – dailininkas tapytojas
Moncevičius Joakimaskunigas
Moncevičiūtė-Eringienė Elenagydytoja onkologė, medicinos mokslų daktarė
Mončys Antanasmenininkas, skulptorius
Mongirdaitė Paulina (Mongird Pauline) – Kretingos ir grafų Tiškevičių fotografė, pirmoji moteris fotografė Lietuvoje
Mongirdas Vytautas (Mongird Vitold)– visuomenės veikėjas, teisininkas, Sibiro kankinys
Mongirdas Vladaspoetas, dramaturgas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, Nepriklausomybės kovų dalyvis, tremtinys
Monstavičius Dionizasteisininkas
Montvila Vytautaspoetas, vertėjas
Morkūnienė Barbora (Morkunas Barbara) – išeivijos dailininkė
Motuzas Alfonsasmuzikologas, profesorius, Šv. Antano religijos mokslų instituto ir Klaipėdos universiteto dėstytojas

Į abėcėlinę rodyklę

N

Nagevičienė-Eitavičiūtė Magdalena Marija visuomenės švietėja, spaudos platintoja, pirmojo lietuviško knygyno įkūrėja
Nagevičius-Nagius Vladasgenerolas, visuomenės ir valstybės veikėjas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas, gydytojas, archeologas
Nainienė Jadvygavisuomenės veikėja, pedagogė, Kretingos moterų šaulių rinktinės vadė
Nainys JonasKretingos apskrities gydytojas, visuomenės veikėjas, pedagogas, Lietuvių mokslo draugijos narys, kraštotyrininkas
Nainys Jonas Vytautasgydytojas, teismo medicinos specialistas, antropologas, medicinos mokslų daktaras, pedagogas, vadovėlių autorius
Narbutas Adolfasmuzikas, chorvedys, pedagogas
Narbutas Maurikijuskunigas, lietuvybės puoselėtojas
Narkevičius (Norkus) Julius kunigas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas ir slaptų mokyklų mokytojas
Narmontas Klemensas1831 m. sukilimo dalyvis
Narušis Jurgispedagogas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos karo akademijos docentas
Narušis Pranciškuspedagogas, instrumentininkas, dirigentas, Klaipėdos universiteto docentas
Naudžiūtė-Januševičienė Domicelėmokytoja, tremtinė
Navickas Petrasagronomas
Narvilienė Janė – pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja, 2000-2004 m. kadencijos Seimo narė
Nekrašas Povilas – pedagogas, visuomenės veikėjas, Vydmantų vidurinės mokyklos direktorius
Neverauskas Donatas – poetas
Nezabitauskaitė-Galaunienė Adelė dainininkė (sopranas)
Nezabitauskis Adolfas  žurnalistas, kraštotyrininkas, muziejininkas
Nezabitauskis (Nezabitauskas)-Zabitis Kajetonas Rokas bibliografas, istorikas, literatūrologas, pirmojo lietuviško iliustruoto elementoriaus autorius
Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas – kunigas, poetas, vertėjas
Numgaudis Jonas (tėvas Gediminas Numgaudis OFM) – kunigas, pranciškonas, evangelijos skleidėjas

Į abėcėlinę rodyklę

O

Olšauskas Kazimieraskunigas kanauninkas, profesorius, teologijos mokslų daktaras, spaudos darbuotojas, politinis kalinys
Olšauskas (Olšauskis) Konstantinas kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos valstybingumo kūrėjas, lietuvybės puoselėtojas, Laukžemės dvaro bendrasavininkas
Opulskis (Apulskis, Opalskis) Mikalojus kunigas, lietuviškos spaudos platintojas
Orvidas Vilius Kazimieras (brolis Gabrielius Orvidas OFM) – pranciškonas, menininkas, skulptorius
Ožeraitis Jurgiskarininkas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės įkūrėjas, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordino kavalierius

Į abėcėlinę rodyklę

P

Pabrėža Juliuskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Pabrėža Juozaskooperatininkas prekybininkas, ilgametis Kretingos vartotojų bendrovės vadovas, savivaldybininkas
Pabrėža Jurgis (tėvas Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža OFM) – kunigas, pranciškonas, pamokslininkas, gydytojas, pedagogas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX amžiaus švietėjų, Kretingos rajono Garbės pilietis
Pakalniškis Jurgisslaptų lietuviškų mokyklų mokytojas, tremtinys
Pakalniškis Kazimieraskunigas, prozininkas, publicistas
Palukaitis Juozas literatas, knygnešys, mokytojas
Parčevskis Karolis (Parčevskij Karl)– medicinos profesorius, gydytojas terapeutas, spaudos bendradarbis
Parčevskis (Parčiauskas) Konstantinas – bajoras, ūkininkas, Jokūbavo dvaro savininkas, Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statytojas ir rėmėjas
Paulaitis Petraspedagogas, valstybės tarnautojas, rezistencinio judėjimo dalyvis, politinis kalinys, Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordino kavalierius
Paulauskas Antanas – žemės ūkio mokslininkas
Paulauskas Celestinas – fizikos ir technikos mokslų daktaras
Paulauskas Jonasūkininkas, visuomenės veikėjas, savivaldybininkas, pirmasis tarpukario Kretingos burmistras
Paulauskas Jonas – tautodailininkas, medžio drožėjas
Paulauskas Juozapasliaudies menininkas, medžio drožėjas, raižytojas, dievdirbys, knygnešys
Paulauskas Juozas Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas
Paulauskas Kazimieras
tautodailininkas, pedagogas
Paulauskas Pranaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Paulauskas Rolandas – politikas, žurnalistas
Paulikaitė-Dragašienė Aldutė – kardiologė
Paulikaitė Genovaitė – lituanistė, žurnalistė, spaudos darbuotoja, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatė, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėja
Paulikas Antanas – civilinės saugos departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos direktorius
Paulikienė Emilija tautodailininkė
Paulikauskaitė Placidaūkininkė, pranciškonių vienuolyno fundatorė
Pavilonis J. – karys savanoris, žuvęs kovose dėl nepriklausomybės
Pazdrazdis Alvydas – krepšininkas, treneris, Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalininkas
Pečkaitis Jonas (tėvas Jeronimas Pečkaitis OFM) – kunigas, pranciškonas, tretininkų organizatorius, spaudos leidėjas, bitininkų draugijos įkūrėjas
Pelionis Juozaskūno kultūros dėstytojas, visuomenės veikėjas, Kretingos rajono savivaldybės meras 1995-1996 m.
Pempienė Zosė pedagogė
Perkumas Antanaskunigas salezietis, misionierius
Perkumas Petrasvienuolis salezietis
Perlis Isakas (Perlis Isaak) – medikas, gydytojas
Petkevičienė Laisvūnėpoetė, gydytoja
Petkevičienė-Žalgirytė Birutėmokytoja-dėstytoja, geografė, docentė
Petraitienė Stanislava
žurnalistė, spaudos darbuotoja
Petreikis Kazimieraskunigas, Kretingos bažnyčios statytojas 1908-1912 m., knygnešys
Petronaitis Antanas kunigas, politinis kalinys
Petronaitis Vladasadvokatas, visuomenės veikėjas, savanoris kūrėjas, Vyčio kryžiaus kavalierius, atsargos karininkas, Rainių kankinys
Petrošienė Elena1995-1996 m. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, 1996-2000 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narė
Petrulis Jonasrajono vyriausiasis architektas
Piekus Juozaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Pielikienė Nijolė – ūkininkė, apdovanota LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu
Piktuižis Stasys – Lietuvos kariuomenės savanoris, Kretingos miesto savivaldybės burmistras, Šaulių sąjungos narys, apdovanotas Savanorio, Nepriklausomybės bei DLK Gedimino III laipsnio medaliais
Pikturna Virginijus – miškų ūkio inžinierius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991-03-11 akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras
Pipinis Juozasgydytojas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Pipinytė Živilė – kino kritikė
Pipiras Arūnas – UAB “Augma” direktorius
Pocius Augustinasvaistininkas provizorius, Darbėnų vaistinės įkūrėjas
Pocius Alioyzas – tautodailininkas, medžio drožėjas, visuomenės veikėjas
Pocius Juozas Jurgis – aktorius, žurnalistas
Pocius Motiejus1831 m. sukilimo dalyvis
Polikaitis Petrastarnautojas, visuomenės veikėjas, Sibiro tremtinys
Polujanskienė Irena – tautodailininkė, tapytoja, kolekcininkė
Poškus Bronius (brolis Bronius Poškus OFM)   vienuolis, pranciškonas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Povilaitis Valdemaraspedagogas, šaulys, parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Povilonis Juozasprozininkas, pedagogas
Preibytė-Valiūnienė Rozalijapoetė, memuaristė
Pryšmantas Vladas – pirmasis Kretingos apskrities viršininkas, tarnautojas savivaldybininkas, paveldosaugininkas
Pučkorienė Danutėpedagogė, chorvedė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė
Pučkorius Petras – pedagogas, chorvedys, Kretingos rajono Garbės pilietis
Puidokas Antanas – pedagogas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Puidokas Jonaskunigas, knygnešys
Pukinskaitė Nijolė Simona – poetė, dailininkė
Puodkalienė Danutė – vartotojų kooperatyvo valdybos pirmininkė
Puodžiūnas Antanas (tėvas Patricijus Puodžiūnas OFM) – kunigas, pranciškonas, politinis kalinys
Pupaleigis Stanislovaskunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys
Purlys Gediminaschorvedys, choro „Gintaras“ vadovas
Puskunigis Vincas architektas, Kretingos apskrities vyr. inžinierius, Kretingos šaulių vadas, visuomenės veikėjas
Puškorienė Birutė liaudies meistrė, tekstilininkė
Puškorius Anicetasliaudies menininkas, skulptorius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Puškorius Raimundas – tautodailininkas, medžio drožėjas
Puzaras Petras kunigas, rez. mons. teol. habil. dr. jubil., Šv. Antano religijos studijų instituto prie KTF VDU direktorius

Į abėcėlinę rodyklę

R

Račkauskas Alfredasmatematikas, habilituotas mokslų daktaras
Račkauskas Jurgistautodailininkas, tapytojas peizažistas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Radikas Juozapas Petras - gydytojas
Radikienė Asta – pedagogė, matematikė, Kretingos Pranciškonų gimnazijos (iki 1998 m. – Katalikiškosios vidurinės mokyklos) direktorė
Radziboras Heinrichas Ferdinandas (Radzibor Heinrich Ferdinand) – kunigas, pirmasis Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas
Radžius Egidijus režisierius
Rakienė Sofija pedagogė, Kretingos darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos direktorė, visuomenės veikėja
Ramonas Alfonsasfizikas, mokslų daktaras
Ramonas Arvydas – teologijos daktaras
Ramonas Jonasknygnešys
Rangė Hermanas – visuomenės veikėjas, verslininkas, kaizerinės okupacijos metais įkurtos Kretingos apskrities viršininkas, pirmasis Kretingos miškų urėdijos miškų urėdas
Rapalienė Janina - medikė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Rapalis Feliksasžurnalistas, spaudos darbuotojas
Rapalienė Stanislavadainininkė (sopranas), liaudies artistė
Rauchas Antanas smuikininkas, pedagogas, koncertmeisteris
Rauchas Mykolaspedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis
Raudonis Jonasagronomas, 1936-1940 m. kadencijos Seimo narys, tremtinys
Razgauskas Edvardas – docentas, biomedicinos mokslų daktaras
Razmaitė Rita – dviratininkė
Razmus Pranas – Kretingos rajono kultūros centro direktorius, liaudiškos kapelos „Lakštingelė“ įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros narys
Reinienė-Gedvilaitė Janinabaletmeisterė, Žemaitijos kolegijos Telšių Menų ir pedagogikos fakulteto dekanė, fakulteto jaunimo tautinių šokių grupės vadovė
Reinkis Otas pedagogas, Sibiro tremtinys
Remesa Alvidas – vargonininkas, kompozitorius
Remys Donius – poetas, filosofas, inžinierius, vertėjas
Riauka Algirdas – parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Riauka Sikstasvisuomenės veikėjas, Kretingos vartotojų bendrovės vedėjas, Steigiamojo, I ir II seimų narys
Rimgaila VytautasKretingos apskrities inžinierius, Pranciškonų ordino gimnazijos, Kretingos ligoninės projektų autorius
Rimkevičius Feliksaskunigas, pranciškonas, Kretingos vienuolyno gvardijonas
Rimkienė Nijolėpoetė, kultūros darbuotoja, chorvedė, tremtinė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Rucenas Adalbertas (Adalbert von Rutzen) – baronas, teisininkas
Rudis (Rubys) Antanas knygnešys
Ruginis LiudasLietuvos tautodailininkas, Tautodailininkų sąjungos narys, Plungės skyriaus pirmininko pavaduotojas, medžio drožėjas, visuomenės veikėjas, privataus meno kūrinių muziejaus įkūrėjas
Rupertas Juozas1831 m. sukilimo dalyvis
Rusteika Kazimieras Antanaskunigas, rezistentų rėmėjas, politinis kalinys, miręs kalinamas
Ruškys Petraskunigas, pamokslininkas, pedagogas, spaudos bendradarbis, istorinių publikacijų autorius
Rutė Petras Vytautas – poetas, prozininkas, tapytojas
Ruzgaila Stasystreneris, Kretingos rajono Garbės pilietis
Ruzgailaitė Laima – etnografė
Ružas Albertasžurnalistas

Į abėcėlinę rodyklę

S

Sabulavičius Steponaskunigas, pamokslų autorius
Sabutis Liudvikas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras
Sakalauskas Domininkas (žr. Domantas-Sakalauskas A.) - dramaturgas, vertėjas
Sakelis Antanas (Sakiell Anton)  – bajoras, medikas, gydytojas, visuomenės veikėjas
Salys Antanaskalbininkas
Sapiega Jonas StanislovasLDK maršalka, bažnyčios ir vienuolyno rėmėjas, Kretingos savininkas
Sapiega Kazimieras Povilas JonasLDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, Kretingos savininkas, bažnyčios ir vienuolyno rėmėjas
Sapiega Kazimieras LeonasLDK pakancleris, bažnyčios ir vienuolyno rėmėjas, dvaro savininkas, suteikęs Kretingai herbą su Šv. Kazimiero atvaizdu
Saulevičius Antanaspedagogas, visuomenės veikėjas
Saulevičiūtė-Zabulėnienė Elenadainininkė (sopranas), liaudies artistė
Sauseris Jonas karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Savickis Antanaskunigas, poetas, vertėjas
Scheifele Ernst Helmuth (tėvas Leopoldas Scheifele OFM) –  kunigas, pranciškonas, filantropas, labdaros vaistinės įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Selenis Vladas Napoleonasžurnalistas
Sendrauskaitė Veronikatautodailininkė, tapytoja, medžio drožėja
Serapinas Ignaspedagogas
Sereika Alfonsas tautodailininkas
Sereika Feliksas kunigas, švietėjas, spaudos darbuotojas
Seselskytė Adelė – tautosakininkė
Sidabras Kazysūkininkas, visuomenės veikėjas, savivaldybininkas, pirmasis Kretingos apskrities tarybos seimelio pirmininkas
Silickienė Liuda – pedagogė, 1998-2000 m. Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Silkinas Piotrasbėgikas, ultramaratonininkas, pasaulio čempionas, Kretingos rajono Garbės pilietis, pilietinės akcijos – bėgimo „Per Europą už Lietuvą 2003“ iniciatorius ir dalyvis, LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius
Simaitis Antanasprelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas
Simutis Juliuslaikrodininkas, Rainių kankinys
Simutis Simonas Jurgisbankininkas, Lietuvos ūkio banko Kretingos skyriaus ilgametis vedėjas
Skačkauskaitė-Kuklienė Lidijadailininkė, kaligrafė
Skačkovskis Henrikas (Skaczkowski Henricus)kunigas, pranciškonas, bernardinų (pranciškonų observantų) ordino Lietuvos, Baltarusijos ir Volynės provincijų provincijolas
Skersys SteponasŽemaičių apygardos Kardo rinktinės „Narimanto“ kuopos partizanas
Skersytė Danutėredaktorė, Lietuvių liaudies kultūros centro darbuotoja
Skiesgilas Alfonsas liaudies menininkas, skulptorius
Skiesgilienė Adolfinatautodailininkė
Skirmontas Jonaskunigas, politinis kalinys
Skliarskis (Škliarskis) Adomas (Škliarskis) Adomas (Szklarski Adam)– Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir vaitas
Skridailaitė-Valatkienė Daliadailininkė, tapytoja, stiklininkė
Skrinskas J.muzikas, chorvedys
Skroblys Kurtastautodailininkas, tapytojas peizažistas
Skruibys Pranasmedicinos mokslų daktaras
Skubutytė Marijažurnalistė, aktorė
Sličytė Zitateisininkė, advokatė, SSRS Aukščiausiosios tarybos delegatė nuo Kretingos rajono
Smetona Adomassavanoris kūrėjas, atsargos karininkas, dailininkas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys
Smetonaitė-Raštikienė Elena pedagogė
Songaila Antanas tautodailininkas
Songaila Mykolasarchitektas, profesorius, Lietuvos ūkio banko Kretingos skyriaus pastato projekto autorius
Songaila PranasKretingos styginio orkestro įkūrėjas ir vadovas, Valstybės operos teatro simfoninio orkestro muzikantas
Songailaitė-Balčikonienė Reginadailininkė scenografė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Sragys Feliksas Jurgis Petras – kunigas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas, kalbininkas, pedagogas
Sragys Marcelijus Martynas visuomenės veikėjas, savivaldybininkas
Srėbalius Stasysverslininkas, visuomenės veikėjas, šaulys, parlamento gynėjas, apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu
Stakauskas Jonaslietuviškos spaudos platintojas
Stalmokas Edvardastautodailininkas, tapytojas peizažistas
Stanevičius Silvestraskunigas, pranciškonas, ilgametis vienuolyno gvardijonas
Stanikūnas Algirdas Petrastarnautojas, inžinierius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svečias
Stankūnas Juozasmuzikas, pedagogas
Stankūnas Kipras (Ciprijonas) savanoris kūrėjas, visuomenės veikėjas, Kretingos apskrities valdybos ir 1936-1940 m. Seimo narys
Stankuvienė Vidabibliografė
Stankūnas Juozasmuzikas, pedagogas
Stasiūnaitis Arvydasgydytojas chirurgas, visuomenės veikėjas
Staukus Stepaskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Stonkus Kazys muzikantas akordeonistas
Strakšytė-Motiejūnienė Danutėaktorė
Stramilaitė Felicija   mokytoja, dailininkė
Strandmanas Karlas Eduardas (Strandmann Karl Eduard) architektas, grafų Tiškevičių koplyčios Kretingos kapinėse ir Salantų bažnyčios projektų autorius
Straupas (Struopas, Stropus) Pranciškus – kunigas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys
Striukis Antanas – kunigas, garbės kanauninkas, Kartenos parapijos klebonas, Palangos dekanato vicedekanas
Stropus Ignas (Ignacas) žymiausias Lietuvos pajūrio fotografas, pirmasis Kretingos fotografas, meninės fotografijos paviljono „Birutė“ įkūrėjas
Stropus Juozapasbibliofilas, knygnešys
Stropus Rimvydas Stasysmokslininkas, gydytojas anatomas, medicinos mokslų daktaras
Stukas (Stuokas) Feliksas puskarininkis, ūkininkas, Rainių kankinys
Stulginskis Aleksandrasvalstybės ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Stuoka-Gucevičius Laurynasarchitektas, Vilniaus vyskupo I. J. Masalskio namų Kretingoje projektuotojas
Suchanekas PranciškusKretingos dvaro meistras, stalius, orkestro muzikantas
Suchomelis Cirusas (Suchomell Cyrus)  – Kretingos bernardinų konvento vikaras, pamokslininkas
Surblys Antanas poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, politinis tremtinys
Surblys (žr. Einars) Žydrūnas menininkas, juvelyras, gintaro apdirbimo meistras, originalių, vienetinių  juvelyrinių dirbinių autorius
Survila Alfonsastarpukario Kretingos fotografas

Į abėcėlinę rodyklę

Š

Šakauskas Antanas – verslo ir technologijų mokyklos direktorius
Šakinienė Halina – tautodailininkė
Šakinis Juozasdailininkas, pedagogas, fotografas, visuomenės ir kultūros veikėjas, Kretingos rajono savivaldybės meras (1996–2000 m.)
Šalkauskis Ignotas (Szolkowski Ignacy) – 1831 m. sukilimo dalyvis
Šalnys Kazimierasknygnešys
Šarkauskas Liudvikaskunigas
Ščefanavičius Stasysprovizorius, visuomenės veikėjas
Šeifelė Leopoldas (tėvas Leopoldas Scheifele OFM) (žr. Scheifele Ernst Helmuth)  –  kunigas, pranciškonas, filantropas, labdaros vaistinės įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Šenbergas Karlaspirmasis Kretingos vaistininkas
Šernas Pranciškusrašytojas
Šiaulys Juozas – AB “Žemaitijos linai” direktorius
Šilauskaitė Kristina daraktorė, knygnešė, liaudies švietėja
Šilbajoris Rimvydas Pranasliteratūros tyrinėtojas, kritikas, profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas
Šilgalis Kostasdainininkas (baritonas)
Šilinskas Regimantas skrabalininkas, dainų autorius aranžuotojas ir atlikėjas
Šimkus Jonaspoetas, prozininkas, kritikas, vertėjas
Šimkus Kostas Alfredasdailininkas tapytojas
Šiuipys Mykolaskunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
Škliarskis (žr. Skliarskis) Adomas (Szklarski Adam) – Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir vaitas
Šlevinskienė-Puškoriutė Bronė – poetė
Šliogeris Vaclovaspedagogas, pirmasis pranciškonų ordino gimnazijos direktorius
Šniukšta Petrasgenerolas, teisininkas
Šoblinskas Algimantas – verslininkas, visuomenės veikėjas, rajono savivaldybės tarybos narys
Šoblinskienė Jolanda – verslininkė, visuomenės veikėja
Šopara (Šoparas) Ignotas kunigas, knygnešys, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius Vilnijoje
Šorienė Jadvyga – parlamento gynėja, apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu
Šorys Robertas – dailininkas
Šorytė Beta – kibernetikė
Šostakasgrafų Tiškevičių matininkas, irigacinės sistemos dvaro parke kūrėjas
Šteinys Algimantas – inžinierius, savivaldybininkas, visuomenės veikėjas, UAB “Kretingos vandenys” direktorius
Štraumanas Johanas (Jonas) (Straumanis Janis, Straumann Johann) – kunigas, Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios statytojas
Šukevičius Domininkaskunigas, pranciškonas, paskutinysis bernardinų (pranciškonų observantų) Lietuvos provincijolas
Šulcas Fabijonasdailininkas, pedagogas
Šulcas Hermanas Jonas – kunigas, misionierius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Šulcas Mykolaspedagogas, profesorius, architektas
Šverys Juozas1831 m. sukilimo dalyvis
Šverys Pranasknygnešys
Švitra Antanas – gydytojas, 1996-2000 m. kadencijos Seimo narys

Į abėcėlinę rodyklę

T

Taicas Judelistarpukario Kretingos pramonininkas, verslininkas
Talaišis Bernardaskunigas
Tamošaitytė Sigita dainuojamosios poezijos kūrėja, pedagogė
Tamašauskas Pranas kariškis, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Tamošauskas Antanaspirmasis Kretingos miesto meras
Tamošauskas Julijonaskunigas, Darbėnų bažnyčios altarista jubiliatas
Tamošiūnas Jonas (brolis Mykolas Tamošiūnas OFM) – kunigas, pranciškonas, spaudos bendradarbis
Tarasevičius Napoleonasmedikas, gydytojas
Tarvydas Balys pedagogas, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis
Tarvydas Juozasliteratūros tyrinėtojas, kritikas, pedagogas
Tarvydas Leonardas (Leonas) (tėvas Leonas Tarvydas OFM) Kretingos vienuolyno gvardijonas, bernardinų kunigas, knygnešių rėmėjas
Tautavičienė Benita – tautodalininkė, poetė
Tautavičius Vaitiekus Vaidevutis – agronomas, pedagogas, spaudos darbuotojas, kompozitorius
Telšinskis Jonasvisuomenės veikėjas, Rainių kankinys
Tijūnaitis-Laurinavičius Juozas (kun. Odorikas Laurinavičius) – kunigas, pranciškonas
Tiškevičius Aleksandrasvisuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos gynėjas, mecenatas
Tiškevičius Juozapaskultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto įkūrėjas
Tiškevičius Kazimieras Justinas Viktoras Marijasavanoris kūrėjas, karininkas, savivaldybininkas, verslininkas, 1941 m. sukilimo dalyvis
Tiškevičius Vladislovasvisuomenės veikėjas, kolekcininkas, Vilniaus mokslo ir meno draugijos muziejaus įkūrėjas
Tiškevičiūtė Marijavisuomenės veikėja, literatė, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja
Tiškus Antanastarnautojas savivaldybininkas, raštininkas, visuomenės veikėjas
Trakimas Kęstutis – savanoris kūrėjas
Trumpis Gerardas – pedagogas, visuomenės veikėjas, Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktorius

Į abėcėlinę rodyklę

U, Ų, Ū

Urbonavičius Justinaskunigas, politinis kalinys
Urbonavičius (Urbanavičius) Pranciškus Motiejus kunigas, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, knygnešys, draudžiamosios spaudos platinimo organizatorius
Uždavinys Ignacas – matematikas, dėstytojas, 1992-1996 m. kadencijos Seimo narys

Į abėcėlinę rodyklę

V

Vadoklienė Valentina – dainininkė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja
Vaičikauskas Steponas – inžinierius, verslininkas
Vaičiulėnienė-Vasiliauskaitė Ligija Sofijapedagogė, choreografė, Kretingos rajono Garbės pilietė, apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu
Vaičiūnas Antanaschorvedys, danininkas, pedagogas, kultūros veikėjas
Vaičiūnas Virgilijusmenininkas, skulptorius
Vaičiūnas Zigmaspedagogas, buvusios Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius
Vaineikienė-Paulauskaitė Stasė rašytoja, prozininkė, visuomenės veikėja, knygnešė, daraktorė
Vaineikis Liudasgydytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Vainoras Petras – verslininkas
Vainoras Žilvinas – savanoris kūrėjas, karininkas
Vaišnoras Pranas knygnešys
Vaišvilaitė Ona knygnešė, daraktorė
Vaišvila Povilas Antanas sklandytojas, Klaipėdos sklandymo klubo narys, tautodailininkas-juvelyras
Vaitiekavičius Vaitiekus (Wojciechowicz Wojciek) – pirmasis Kretingos vienuolyno gvardijonas, vienuolyno rūmų statybos organizatorius
Vaitkevičius Stasys tarpukario Kretingos fotografas, fotopaviljono „Grožybė“ įkūrėjas
Valančius Mykolas Julijonas (Wołonczewski Michał Juljan) – kunigas, pranciškonas, vyskupo Motiejaus Valančiaus brolis
Valančius MotiejusŽemaičių vyskupas, teologijos daktaras, rašytojas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius
Valašinskas (Valašinskis) Jurgis kunigas, 1864 m. tremtinys
Valatka Donatas dailininkas, tapytojas, muziejininkas
Valatka Ričardas Jonasarchitektas
Valatka Rimvydas – žurnalistas
Valentinavičius Jonasprovizorius, kariškis, visuomenės veikėjas
Valiukienė Irena – dailininkė
Valiušaitis Bronislovas (Bronius)  pedagogas, visuomenės veikėjas, pirmasis Kretingos progimnazijos direktorius
Valys AntanasSeimo narys, ekonomistas
Varkojis Pranas – verslininkas
Vaseris (Veseris) Valerijonas karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Vaškys Konstantinas (tėvas Justinas Vaškys OFM) – kunigas, pranciškonas, pedagogas, spaudos darbuotojas
Veblaitis Julius – smuikininkas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Večerskis Adolfasaktorius, režisierius, Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius
Večerskytė-Daukšienė Stefa – poetė
Veitas Valerijonas – tautodailininkas, medžio drožėjas
Venckus Leonardas – tautodailininkas, medžio drožėjas
Venckus Stasyskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Venslovas Kazysskulptorius
Verbutienė Vanda – gydytoja, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo svečias
Verbutas Algimantasrežisierius, vaikų ir jaunimo teatro-studijos „Atžalynas“ įkūrėjas
Vilimas Konstantinas – karininkas, pirmasis Kretingos apskrities karo komendantas
Viluckas Juozapas Antanasšaulys, visuomenės veikėjas, parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Viluckis Adolfas Andriejustautodailininkas, skulptorius, Kretingos rajono Garbės pilietis
Vilunis Petraskarys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Vinka (Vinkus) Steponas karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės, Vyčio Kryžiaus kavalierius
Vinklerienė-Šlionskytė Ona gydytoja , visuomenės veikėja
Vinkus Antanasmedikas, visuomenės ir valstybės veikėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Vinkus-Vitkauskas Aleksandrasliaudies menininkas, raižytojas, knygnešys
Viskantas Antanaskunigas, politinis kalinys
Višteneckis Nachmanaspedagogas
Vyšniauskienė-Liaudanskaitė Liuda
dailininkė, pedagogė
Vitkauskas Aleksandrasaktorius, režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų
Vitkauskytė Onašvietėja, verslininkė, lietuviškų spaudinių leidėja
Vitkus Antanas Lietuvos politinis veikėjas, UAB „Varsta-2“ direktorius
Vizbaras Jonas – architektas, visuomenės veikėjas
Vizgirda Kazimieraskunigas
Volfsonas Dovydas (Wolffsohn David) verslininkas, sionizmo veikėjas, II-ojo Pasaulio sionistų kongreso prezidentas, Izraelio vėliavos ir valiutos pavadinimo autorius

Į abėcėlinę rodyklę

Z

Zaboras Algis muzikas, choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, žurnalistas
Zabūras Juozas1831 m. sukilimo dalyvis
Zajančkauskas Vincas (brolis Bonaventūra Zajančauskas) – kunigas, pranciškonas, pedagogas
Zakšauskas Kazys karininkas savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės
Zubė Aloyzas1831 m. sukilimo dalyvis
Zubė Juozas – parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Zubkus J.Kretingos apskrities inžinierius, Tūbausių bažnyčios projekto autorius
Zubovas Platonaskunigaikštis, Rusijos valstybės ir karo veikėjas, Kretingos pradinės mokyklos pastato statytojas
Zubrickas Justinas poetas, valstybės kontrolierius
Zulumskytė Aušrinėpoetė, dėstytoja

Į abėcėlinę rodyklę

Ž

Žabakevičius Simfronijus bernardinų kunigas, Kretingos konvento vikaras, J. Pabrėžos žemaitiškos rašybos pasekėjas 
Žadvydas OsvaldasLietuvos karininkas, pedagogas, antisovietinio pogrindžio 1940-1941 m. Kretingos apskrityje dalyvis
Žeimienė Rūtapedagogė, visuomenės veikėja, Nidos vidurinės mokyklos direktorė
Žemaitis Albertas – AB “Akmena” generalinis direktorius
Žemgulys Juozas gydytojas chirurgas
Žičkuvienė-Mišeikytė Adelėžurnalistė
Žigas Rapolasinžinierius statybininkas, pranciškonų vienuolyno pagalbinių ir visuomeninės paskirties pastatų komplekso statytojas
Žilys Aloyzaschorvedys, kompozitorius
Žilvitis Juozaspedagogas, visuomenės veikėjas, Kretingos muziejaus įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Žimontas Bronislovas (Žymantas Bronius) – tautodailininkas, drožėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis
Žiogas Juozapas kunigas, kolekcininkas, kraštotyrininkas, lietuviškos spaudos platintojas
Žiubrys Steponastautodailininkas, skulptorius
Živatkauskas Zenonas (tėvas Antanas Živatkauskas OFM) kunigas, pranciškonas
Žukas Pranas – redaktorius, lietuvybės puoselėtojas, tremtinys
Žumbakis Povilas – pedagogas, žiemos žemės ūkio mokyklos vedėjas
Žuolienė-Monstvilaitė Onavisuomenės veikėjas, pedagogė, vaikų darželių steigėja
Žvilius Alfonsasdailininkas, grafikas, pedagogas
Žvinklys Kazimieras – Klaipėdos dramos teatro aktorius, Lietuvos teatro sąjungos narys

Į abėcėlinę rodyklę


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes