Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/www/kretvb/senoji/lib/smarty_plugins/function.get.php on line 54
Kretingos rajono Garbės piliečiai | Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka


Kretingos rajono Garbės piliečiai

 1. Jonas Karolis Chodkevičius (1988) - Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjas, LDK valst., kariuomenės ir kultūros veikėjas (1560 - 1621 09 24)
 2. Ignacas Jokūbas Masalskis (1988) - kunigaikštis, Vilniaus vyskupas, Kretingos savininkas, pirmosios vidurinės mokyklos įkūrėjas, mūrinės statybos mieste pradininkas (1729 07 22 - 1794 06 28)
 3. Jurgis Pabrėža (tėvas Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža OFM) (1988) - kunigas, pranciškonas (1771 01 15 - 1849 11 11)
 4. Jurgis Gudas - knygnešys, Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis (1905 m.) (1868 05 04 (04 22) - 1941 12 07)
 5. Feliksas Janušis - gydytojas, varpininkas, literatas, vertėjas, visuomenės veikėjas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis (1867 10 22 - 1920 01 31)
 6. Antanas Dirvelė (tėvas Augustinas Dirvelė OFM) - kunigas, pranciškonas (1901 04 03 - 1948)
 7. Juozas Žilvitis - Kretingos muziejaus įkūrėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas (1903 06 01 - 1975 12 08)
 8. Vladas Grudzinskas - vaistininkas provizorius, aktyvus visuomenės veikėjas, pirmasis Kretingos šaulys, spaudos bendradarbis, LDK Gedimino ordino kavalierius (1868 04 01 - 1936 12 13)
 9. Juozas Mickevičius - kraštotyrininkas, pedagogas, muziejininkas (1900 08 27 - 1984 11 10)
 10. Liūnė Janušytė - prozininkė, vertėja (1909 08 03 - 1965 05 06)
 11. Eduardas Balsys - kompozitorius (1919 12 20 - 1984 11 03)
 12. Ignas Jablonskis - inžinierius, kraštotyrininkas (1911 05 26 - 1991 12 06)
 13. Juozas Lukauskas (1989) - tautodailininkas, skulptorius (1906 01 14 - 1999 01 14)
 14. Anicetas Puškorius (1989) - liaudies menininkas, skulptorius (1911 11 23 - 1994 12 19)
 15. Jurgis Macelis (2002) - pedagogas (1907 02 16 - 2003 06 08)
 16. Antanas Markauskas (1989) - pedagogas (1909 09 15 - 2000 07 22)
 17. Juozas Pipinis - gydytojas (1927 05 20)
 18. Stasys Ruzgaila (1989) - krepšinio treneris (1922 12 22)
 19. Ligija Sofija Vaičiulėnienė - pedagogė, choreografė (1924 06 15)
 20. Adolfas Andriejus Viluckis (1999) - tautodailininkas, medžio drožėjas (1939 11 30)
 21. Piotras Silkinas (2001) - triskart pasaulio čempionas, maratonininkas (1941 08 06)
 22. Rimantas Antanas Kviklys (2001) - miškininkas, girininkas (1932 05 14)
 23. Regina Songailaitė-Balčikonienė (2002) - dailininkė, scenografė (1922 09 20 - 2007 09 02)
 24. Petras Pučkorius (2002) - pedagogas, chorvedys (1943 03 30)
 25. Jurgis Račkauskas (2002) - tautodailininkas, tapytojas (1923 01 08 - 2008 01 28)  
 26. Antanas Vinkus (2002) - medikas (1942 12 25)
 27. Bronislovas Žimontas (Bronius Žymantas) (2002) - tautodailininkas, drožėjas (1913 07 26 - 2007 01 13)
 28. Antanas Algimantas Baranauskas (2003) - miškininkas (1936 07 28)
 29. Adolfina Nijolė Elijošaitienė (2003) - medikė (1938 07 03)
 30. Vladislavas Domarkas (2003) - radijo inžinierius, habil. dr. (technol. m.; techn. m. dr.) (1939 08 17)
 31. Bronė Liniauskienė (2003) - pedagogė, poetė (1923 03 20)
 32. Regina Maciūtė (2003) - dainininkė (sopranas) (1946 06 18)
 33. Marija Meilė Kudarauskaitė (2005) - poetė (1932 08 15)
 34. Janina Rapalienė (2005) - medikė (1936 03 15)
 35. Ernst Helmut Scheifele (tėvas Leopoldas Scheifele OFM) (2005) - kunigas, pranciškonas (1943 02 19)
 36. Laimutė Kristina Grigaitienė (2006) - tautodailininkė (1935 08 07)
 37. Nijolė Rimkienė (2006) - poetė, kultūros darbuotoja, chorvedė, tremtinė (1934 11 20)
 38. Bumelis Vladas Algirdas (2007)  biologas, profesorius, habilituotas daktaras, LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierius (1949 07 01)
 39. Astijus Kungys (brolis kunigas Astijus Kungys OFM) (2008) - kunigas, pranciškonas, bažnyčios veikėjas (1963 07 16)
 40. Hermanas Jonas Šulcas (2010) – kunigas, misionierius (1939 10 27)
 41. Maksvytis Kazys  (2012) – krepšinio treneris (1977 06 15)

Dokumentas atnaujintas: 2012 06 05
Dokumentas sukurtas: 2005 12 19