Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

2012 06 01 2017 03 22

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Skyriaus funkcijos:

 • koordinuoti dokumentų gavimą ir paskirstymą (užsakyti knygas, periodinius leidinius ir kt. dokumentus, juos paskirstyti Viešosios bibliotekos skyriams ir miesto bei kaimų filialams);
 • apskaityti fondą (nurašyti spaudinius, vykdyti mainus).

Skaityti daugiau...
2012 06 04 2018 01 13

Informacinių technologijų ir viešinimo skyrius

Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti Viešosios bibliotekos veiklos plano įgyvendinimą kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūros, Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir posistemių administravimo priemonėmis;
 • užtikrinti Viešosios bibliotekos duomenų perdavimą ir saugą;
 • užtikrinti Viešosios bibliotekos tinklalapių veikimą ir prieinamumą;
 • dalyvauti projektinėje veikloje: teikti paraiškas projektinės veiklos finansavimui gauti, rengti bei vykdyti projektus;
 • atstovauti biblioteką viešojoje erdvėje: viešinti jos veiklą ir paslaugas;
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Skaityti daugiau...
2018 09 13 2018 09 13

Ūkio skyrius

Skyrius vykdo šias funkcijas:

 • aprūpina Viešąją biblioteką ir filialus inventoriumi, ūkinėmis bei kanceliarinėmis prekėmis;
 • veda materialinių vertybių apskaitą (inventoriaus nurašymo ir perdavimo aktai, metinė inventorizacija);
 • atsako už priešgaisrinę ir darbo saugą;
 • tvarko viešosios bibliotekos archyvą;
 • vykdo viešuosius pirkimus, sudaro sutartis;
 • rūpinasi tarnybinio automobilio eksploatacija ir priežiūra;
 • koordinuoja valytojų darbą.

Skaityti daugiau...

Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes